0
(0)

Psalm 91:1-2

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.

Deze tekst is heel inspirerend en heeft een diepe belofte. Wij moeten dagelijks de keuze maken met wie we optrekken en op wie wij onze hoop en vertrouwen leggen. Koning David die jarenlang met de dood werd bedreigd weet er alles van. Hij zegt uit ervaring dat wanneer wij op God vertrouwen wij meteen onder Zijn bescherming (voorziening, zegen, leiding) staan.

Heel vaak merken wij op, dat wij in de meeste gevallen zelf naar oplossingen zoeken en allereerst onze eigen inzicht, kennis en kunde inzetten. Het wordt tijd dat wij ons denken vernieuwen en Hem in alles betrekken, dan zal Hij uw paden rechtmaken (Spreuk 3:6) en u geven de wensen van uw hart (Psalm 37:4).

Het wordt tijd dat wij ons denken vernieuwen en Hem in alles betrekken, dan zal Hij uw paden rechtmaken en u geven de wensen van uw hart.

Leer te vertrouwen op Hem, ongeacht de omstandigheden, dan belooft Hij dat u niet beschaamd zal worden (Psalm 25:2). Koning David zei vol vertrouwen: “Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw“. Meestal zeggen wij dit pas na de doorbraak. Echter, daagt de Heer ons uit, om dit reeds voor de doorbraak en reeds voordat u uw wonder ontvangen heeft te belijden.

Foto door: Valdano Samson © 2021

Op wie stelt u uw vertrouwen?

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Deelnemen

Deel op facebook

Bekijk archief

Vertrouw op Jezus

Verlustig u in de Here, dan zal Hij u geven de wensen uw hart. Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken.Als kinderen van God moeten we ons vertrouwen op Hem stellen. Daarom bemoedigen wij u vandaag met de woorden van David uit Psalmen 37:4-5...

Bereid om de prijs te betalen?

Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.We kennen allemaal het verhaal van de rijke jongeling die Jezus vroeg wat hij moest doen om het...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.