Psalmen 19:15

Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.

In Psalmen 19:15 lezen we (misschien voor velen een heel bekende tekst) het volgende: Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.

Weet wat u zegt en wat u dus zaait in de atmosfeer, want woorden en uitingen kunnen een geestelijke muur (rondom u en uw gezin) vormen!

Koning David wist als geen ander hoe belangrijk het was om controle te hebben over zijn gedachten (met name de overleggingen van zijn hart), omdat de gedachtewereld invloed heeft op onze acties. De dingen die we doen en zeggen hebben vaak genoeg als oorsprong: onze gedachten of de overleggingen van het hart.

Wanneer u zich al bekeerd heeft van gedragingen (lees: gewoonten en handelingen die God bedroeven) die (voornamelijk) mensen zien, dan is de volgende stap: strijd in onze gedachtewereld! Laten wij als Koning David er alles aan doen om overleggingen van ons hart te koesteren die Hem welgevallig zijn, zodat deze onze acties positief beïnvloeden. Vergeet de woorden van onze mond ook niet, want deze verdienen serieuze aandacht omdat het de koers van ons leven bepaalt.

Weet wat u zegt en wat u dus zaait in de atmosfeer, want woorden en uitingen kunnen een geestelijke muur (rondom u en uw gezin) vormen! Een muur die in tijd moeilijk neer te halen zal zijn. In vers 14 zegt Koning David: Behoed ook uw knecht voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding.

Trots is een ‘silent killer’, u ziet ‘hem’ niet, u hoort ‘hem’ niet maar ‘hij’ is er! Laat deze bemoediging u meer dan ooit alert maken, want Jezus Christus komt spoedig!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Heer Jezus, wat kan ik doen?

Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt.Gods zegen geliefden. In Joh 6 lezen we over de wonderbare spijziging van 5000 zielen. In vers...

Volg het voorbeeld van Jezus

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden.Shalom geliefden, vandaag wil ik u met de tekst uit 1 Petrus 2:21 bemoedigen en u op het hart drukken dat er altijd...

Blijf vasthouden aan Jezus

En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.Gods zegen geliefden,...

Een compliment voor het leven

en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.Ouders dienen opmerkzaam te zijn als het gaat om de dingen die zij tegen hun kinderen zeggen. Hoe ouders kinderen complimenteren zal...

Van een vloek tot een zegen

Maar de Here , uw God, heeft naar Bileam niet willen luisteren en de Here , uw God, heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat de Here , uw God, u liefhad.Gods zegen geliefden, ik hoop dat het u wel gaat, en dat de dingen die u onderneemt en ondernemen zal,...