0
(0)

Hebreeën 10:36

Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is.

Overal in de wereld zien we hier en daar aanslagen, ziekten, vervolgingen en ongelukken. De atmosfeer is gevuld met machten van boosheid, angst, frustratie, bitterheid, ontevredenheid, hopeloosheid en radeloosheid. Velen zien het daarom niet meer zitten en zijn radeloos. Ja, ze weten zich geen raad!

Vaak begrijpen wij niet waarom God ellende toelaat in ons leven.

In Hebr 10:36 staat er iets bijzonders: Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is.

Uit deze brief merken we dat ook zij tegenslagen en vervolgingen hadden te verwerken en te verduren. Vaak begrijpen wij niet waarom God ellende toelaat in ons leven. Hij verwacht van ons geen begrip, maar geloof en volharding!

Onze hemelse Vader belooft dat Hij ons leidt en dat Hij altijd bij ons is om ons uiteindelijk in Zijn Heerlijkheid op te nemen. Wauw wat een belofte! Daar mogen wij, ongeacht de omstandigheden, dus altijd op rekenen. Geliefden, volhard en blijf vertrouwen in de Heer en laten wij voor elkaar blijven bidden zo Gods Heilige Geest ons leidt. Oh Here Jezus Christus, kom spoedig!

Een gezegende dag toegebeden,
Zs. Shrie Saridjo
TOFAL Blauwgrond

Foto door: Valdano Samson © 2021

Overal in de wereld zien we hier en daar aanslagen, ziekten, vervolgingen en ongelukken.

Doe weg wat de Here bedroeft

Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een...

Kies uw vrienden

Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.Weet met wie u omgaat en laat de Heer u leiden voornamelijk bij het kiezen van uw vrienden. Weet u, uw...

Geef uw leven aan Jezus

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.Heeft u zich ooit afgevraagd wat de Bijbel zegt over wedergeboorte? Wedergeboorte is het vernieuwend werk van de Heilige Geest waardoor wij een nieuwe schepping...

Geef met een blijmoedig hart

Wie zich over de arme ontfermt, leent de Here ; Hij zal hem zijn weldaad vergelden.We lezen in Psalm 112 dat degene die geeft, diens nageslacht machtig en gezegend zal zijn, en hun huis zal voorspoedig zijn. Hij zal niet wankelen en zijn nalatenschap zal voor eeuwig...

Alleen Jezus kan u redden

Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?Vandaag lezen we opnieuw iets bijzonders uit het woord van God. In Psalmen 56:4-5 lezen we: Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.