3.4
(7)

Loading

Psalmen 139:1-3 NBG51

HERE, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. 

Soms worden wij verdrietig wanneer wij zaken aankaarten en we het gevoel hebben dat niemand naar ons luistert. Heel vaak krijgen wij een behandeling die we haast niet verdienen en dan worden wij met de vraag geconfronteerd: waarom begrijpt niemand mij? Het kan zelfs voorkomen dat wij door familie en vrienden in een hoek worden gedrukt vanwege ons geloofsovertuiging.

Ja geliefden, er is heel veel haat en bitterheid wanneer we voor Jezus gaan. Prijs God dat we de kracht krijgen om lief te hebben boven bidden en denken!

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Uiteindelijk kijken we niet naar degenen die zich hiervoor lenen, omdat we meer dan ooit weten wie achter hen staat. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed maar tegen machten in de hemelse gewesten (Efeziërs 6:12). Een gevoel kan ons eveneens overvallen dat eenieder ons verlaten heeft en dat we nergens meer welkom zijn. Lieve lezer, weet dat de Heer u zal aannemen ook al hebben uw vader en uw moeder u verlaten! (Psalmen 27:10)

Hij kent u en heeft u gehoord. Ja, hij weet precies wat er in u omgaat en verstaat uw verre gedachten omdat Hij God is. Vrees daarom niet, maar vertrouw op Jezus en dat Hij het zal maken. Schrik niet maar dank meer dan ooit voor uw situatie. Let dus niet op de behandeling die men u geeft, maar richt uw ogen alleen op koning Jezus die u kracht en hoop zal geven.

Prijs God, dat we de kracht krijgen om lief te hebben boven bidden en denken!

Bestraf elke gedachten die u aanzetten om wraak te nemen, en u motiveren om haat en bitterheid te ontwikkelen. Geef alles aan Jezus dan zal Hij u troosten en geven meer dan u gevraagd heeft. Moge de Here u eindeloos zegenen.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Wie een wijze verwekt

Wie een wijze verwekt

De vader van een rechtvaardige verblijdt zich zeer, wie een wijze verwekte, verheugt zich over hem.Vandaag is uitgeroepen tot de dag speciaal voor de vader. Precies 50 jaren geleden werd er een wet getekend om de 3e zondag van de maand juni uit te roepen tot Vaderdag....

read more
Geloof en laat u dopen

Geloof en laat u dopen

Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.God spreekt zich duidelijk uit over de doop want als we in Hem geloven en ons laten dopen, dan zullen we behouden worden. Hij onderstreept bovendien dat wie niet gelooft...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.4 / 5. Vote count: 7

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.