Psalmen 37:4-5

Verlustig u in de Here, dan zal Hij u geven de wensen uw hart. Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken.

Als kinderen van God moeten we ons vertrouwen op Hem stellen. Daarom bemoedigen wij u vandaag met de woorden van David uit Psalmen 37:4-5 waar staat:

Verlustig u in de Here, dan zal Hij u geven de wensen uw hart. Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken.

David roept ons op om ons te verlustigen (verheugen) in God en alles wat wij hebben (en doen) aan Hem te wijden. Maar hoe kunnen wij dat doen? Je verlustigen (verheugen) in iemand betekent grote blijdschap en vreugde scheppen in zijn of haar aanwezigheid. Dit kan alleen als we de persoon goed kennen. Daarom moeten wij God goed kennen zodat wij ons in Hem kunnen verlustigen (verheugen) en op Hem kunnen vertrouwen.

Je verlustigen (verheugen) in iemand betekent grote blijdschap en vreugde scheppen in zijn of haar aanwezigheid.

We moeten ons nooit zorgen maken, maar moeten juist volledig op God vertrouwen in de volle zekerheid des Geloofs, dat Hij voor ons zal zorgen. Als wij ons overgeven aan onze problemen, zullen we ongerust en onzeker worden. Daarom spoort David ons aan om onze weg (zorgen) op Hem te wentelen (vers 5). Laten we onze vertrouwen stellen op de Here!

Ontvangen jullie onze liefde en zegenbede.
Apostel Eric en Pastor Henna.

Foto door: Valdano Samson © 2021

Deel op facebook

Deelnemen

Bekijk archief

Lees getuigenis

Op wie stelt u uw vertrouwen?

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.Deze tekst is heel inspirerend en heeft een diepe belofte. Wij moeten dagelijks de keuze maken...

Bereid om de prijs te betalen?

Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.We kennen allemaal het verhaal van de rijke jongeling die Jezus vroeg wat hij moest doen om het...