Spreuken 19:17

Wie zich over de arme ontfermt, leent de Here ; Hij zal hem zijn weldaad vergelden.

We lezen in Psalm 112 dat degene die geeft, diens nageslacht machtig en gezegend zal zijn, en hun huis zal voorspoedig zijn. Hij zal niet wankelen en zijn nalatenschap zal voor eeuwig zijn.

Er is een verband tussen geven (aan armen – met de juiste intentie) en rechtvaardigheid. Geven uit het hart als daad van liefde zonder (de verwachting) terug te ontvangen zal een grote zegen zijn.

Want door dit te doen, geeft u niet alleen met liefde, maar leent u ‘uw gave’ aan de Heer, die ons gepast zal vergoeden.

Het is een Goddelijke principe geliefden, om te geven vooral vanuit een blijmoedig hart.

Want Hij belooft in Spreuken 19:17 Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de Heer. Hij zal hem zijn weldaad vergelden. U zal gegarandeerd een gunstig rentetarief ontvangen. Het is een Goddelijke principe geliefden, om te geven vooral vanuit een blijmoedig hart.

Laten wij samen bidden en God vragen om ons te zegenen: Vader in de hemel, het is mijn verlangen om alle vertrouwen te stellen op U, ik en mijn huis! Deze wereld kan maar zo weinig zekerheid en veiligheid bieden, maar als ik (met mijn huis) bij U schuil en veiligheid bij U zoek, dan bouw ik op een sterk en eeuwig fundament! Dank U Vader dat ik en mijn huis vandaag gezond en wel zijn opgestaan. Dit bid ik in Jezus naam, amen!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Doe weg wat de Here bedroeft

Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een...

Kies uw vrienden

Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.Weet met wie u omgaat en laat de Heer u leiden voornamelijk bij het kiezen van uw vrienden. Weet u, uw...

Geef uw leven aan Jezus

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.Heeft u zich ooit afgevraagd wat de Bijbel zegt over wedergeboorte? Wedergeboorte is het vernieuwend werk van de Heilige Geest waardoor wij een nieuwe schepping...

Alleen Jezus kan u redden

Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?Vandaag lezen we opnieuw iets bijzonders uit het woord van God. In Psalmen 56:4-5 lezen we: Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op...

Houdt vast wat u hebt

Al vallen er duizenden aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken De toekomst kan somber lijken en angst kan onze gedachten op een onbewaakt moment binnendringen, maar houdt vast aan de belofte van de Heer. Hij zegt: Al vallen...