0
(0)

Deuteronomium 23:5

Maar de Here , uw God, heeft naar Bileam niet willen luisteren en de Here , uw God, heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat de Here , uw God, u liefhad.

Gods zegen geliefden, ik hoop dat het u wel gaat, en dat de dingen die u onderneemt en ondernemen zal, gezegend en voorspoedig mogen zijn.

De lockdown verandert alles, mensen veranderen, de situatie verandert, de omgeving, de waarde van het geld verandert. Kortom, de dingen die wij aanschouwen veranderen, maar weet dat God nooit verandert!

Ook als men een vloek over u (of uw leven, of uw gezin, of uw werk, of uw huis) heeft uitgesproken, zal de Heer deze vloek veranderen tot een zegen omdat Hij u lief heeft.

Velen hebben deze belofte gemist, maar houdt hieraan vast mocht het blijken dat zaken in uw leven niet vlot verlopen.

In Deuteronomium 23:5 staat er duidelijk aangegeven dat de Here, onze God en Vader, naar Bileam niet heeft willen luisteren. In tegendeel heeft de Here, uw God, de geplande vloek over uw leven in een zegen veranderd, omdat de Here, uw God, u liefhad.

Kortom, de dingen die wij aanschouwen veranderen, maar weet dat God nooit verandert!

Laat niemand u anders vertellen. Misschien houdt niemand van u, maar weet dat Jezus wel van u houdt. Vergeet dat nooit. Shalom en laat deze bemoediging u extra aanmoedigen.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Spreken is zilver en zwijgen…

Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.In Psalmen 19:15 lezen we (misschien voor velen een heel bekende tekst) het volgende: Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn...

Heer Jezus, wat kan ik doen?

Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt.Gods zegen geliefden. In Joh 6 lezen we over de wonderbare spijziging van 5000 zielen. In vers...

Volg het voorbeeld van Jezus

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden.Shalom geliefden, vandaag wil ik u met de tekst uit 1 Petrus 2:21 bemoedigen en u op het hart drukken dat er altijd...

Blijf vasthouden aan Jezus

En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.Gods zegen geliefden,...

Een compliment voor het leven

en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.Ouders dienen opmerkzaam te zijn als het gaat om de dingen die zij tegen hun kinderen zeggen. Hoe ouders kinderen complimenteren zal...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.