3
(6)

Loading

Genesis 27:33 NBG51

Toen schrok Isaak geweldig en hij zeide: Wie was het dan toch, die het wild geschoten en mij gebracht heeft? En ik heb van alles gegeten, eer gij kwaamt en heb hem gezegend; ook zal hij gezegend zijn.

We lezen in Genesis 27:33 dat Isaak wist dat de zegen die hij uitsprak profetisch was en van God afkomstig was. De uitgesproken zegen kon dus niet meer ongedaan gemaakt worden, wanneer het al is uitgesproken. Dit heeft een hele diepe betekenis, maar geld ook als waarschuwing voor gelovigen om voornamelijk hun woorden juist te kiezen. Een boodschap die ons aan het nadenken moet brengen.

In 1 Petrus 4:11 staat dat wanneer wij spreken het woorden moeten zijn als van God; wanneer wij dienen wij het moeten doen met kracht door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus. 

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Bedenk hoeveel pijn het ons bezorgt wanneer woorden niet juist worden gebruikt: “Jij zal het nooit maken”! “Jij behoort hier niet thuis”! “Je draagt niet bij aan de opbouw”!

Soms hebben wij aan woorden vastgehouden die ons gekwetst hebben en hebben het de mensen heel kwalijk genomen dat zij het geuit hebben. We hebben allen wel zo een ervaring. Dat is de reden waarom wij Gods Heilige Geest moeten volgen die ons vandaag zegt: Zegen uw vervolgers! Ja, zegen en vervloek hen niet (Romeinen 12:14).

Vervloek niemand; ook als u boos bent of u gekwetst wordt, want op de dag des oordeels zullen we van elk ijdel woord rekenschap moeten geven (Matteüs 12:36). Het beste wat u kunt doen is: geef uw pijn aan Jezus! Dat is natuurlijk makkelijk gezegd dan gedaan, maar dit is het beste wat u kunt doen om geestelijk te groeien.

Lieve lezer, let op de woorden die u in de atmosfeer uitspreekt. Zegen vooral uw kinderen en spreek woorden die hen alleen maar opbouwen en inspireren. Maak geen fouten: uw woorden bezitten bijzonder veel kracht! Isaak wist dat de uitgesproken zegen niet ongedaan kon worden en vulde (toen Essau hem daarom vroeg) de reeds uitgesproken zegen alleen maar aan.

Dit heeft een hele diepe betekenis, maar geld ook als waarschuwing voor gelovigen om voornamelijk hun woorden juist te kiezen.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Het werk is volbracht

Het werk is volbracht

En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.Hoewel Jezus niemand iets heeft aangedaan heeft God alle ongerechtigheden (en de consequenties die daaruit...

read more
Heer genees mijn hart

Heer genees mijn hart

Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.God vereist voortdurende overgave van de mens. Het is van belang om in alles wat u...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3 / 5. Vote count: 6

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.