2.3
(4)

Loading

Lucas 6:45 NBG51

Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.

God vereist voortdurende overgave van de mens. Het is van belang om in alles wat u doet en waaraan u deelneemt na te gaan: bedroef ik de Heilige Geest hiermee?

De grootste uitdaging voor de mens is het accepteren en het gehoorzamen van Gods instructies in hun leven. Wanneer wij blijvende verandering in ons leven willen ervaren dan moeten wij ons dagelijks overgeven aan de leiding van Gods Heilige Geest.

De mens heeft van nature een ‘hartkwaal’! U zal zich misschien afvragen: maar waarom zegt u dat? Omdat alle problemen zijn oorsprong vinden van binnenuit en wel vanuit het hart.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Marcus 7:21-23 Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.

Als wij doorbraak willen in ons geestelijk leven, in onze toewijding, in onze manier van God dienen dan moet die verandering in ons hart plaatsvinden. Wilt u genezing en bevrijding ontvangen? Verander uw hart!

Romeinen 10:9-10 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.

Wanneer wij blijvende verandering in ons leven willen ervaren dan moeten wij ons dagelijks overgeven aan de leiding van Gods Heilige Geest.

Bidt God om uw hart te veranderen zodat u van Hem gaat houden boven alles. De manier hoe u elkaar behandeld zal aangeven hoe toegewijd u aan elkaar bent. De manier hoe u met elkaar omgaat, is een aanwijzing hoeveel u om elkaar geeft. De manier hoe u tot elkaar praat geeft aan wat voor soort relatie u met elkaar heeft. Bidt God en vraag Hem oprecht om uw hart te genezen.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Het werk is volbracht

Het werk is volbracht

En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.Hoewel Jezus niemand iets heeft aangedaan heeft God alle ongerechtigheden (en de consequenties die daaruit...

read more
Slaap niet maar waak

Slaap niet maar waak

Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.Toen Jezus te Getsemane ging om te bidden bracht hij een paar van Zijn discipelen mee. Echter waren zij niet in staat om wakker te blijven en te waken. Dit is een hele...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 2.3 / 5. Vote count: 4

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.