5
(2)

Loading

Lucas 12:12 NBG51

Want de Heilige Geest zal u op het eigen ogenblik leren, wat gij zeggen moet.

Heeft u zich nooit de vraag gesteld hoe en wanneer de Heilige Geest tot u spreekt? Velen leggen de nadruk op donder en bliksem of misschien een goed gevoel of ervaring. Velen wachten op een duidelijke stem vanuit de Hemel terwijl anderen denken dat God middels een aardbeving of een Tsunami tot hen zal spreken.

Ik wil u terugvoeren naar het verhaal van Elia. Ja, Elia die heel wat onechte profeten afmaakte en die Gods bovennatuurlijke kracht demonstreerde! Ook hij wachtte, toen hij in de spelonk was, op de Heer. Er was een geweldige sterke wind die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, gevolgd door een aardbeving en vuur, maar God was daar duidelijk niet in te vinden!

Wat u ook doet en wat u ook onderneemt, zolang u vrede en rust heeft, dan mag u gegarandeerd weten dat dit goed is bevonden door de Heilige Geest.

Op een gegeven moment werd het rustig en kwam er een zachte bries en koelte: daar vond Elia de Heer (1 Koningen 19:11-13).

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Dit schriftgedeelte leert ons dat we geduldig moeten wachten op de Heer. Neem een stil moment, en laten de stormen in uw leven tot rust komen. Jawel, gedachten van het vlees die ons knechten! Wat ga ik koken en eten? Wat ga ik dragen voor de volgende dag? Hoe ga ik mijn werk verrichten? Zo zijn er heel wat zaken die ons belemmeren om Gods stem te verstaan. Spreek daarom elke storm in uw leven aan en commandeer hem om te zwijgen! Vraag de Heilige Geest om dan te spreken.

Wanneer wij met de Heer wandelen en een stabiele relatie van gebed hebben, dan zal de Heilige Geest tot uw hart spreken. De Bijbel leert ons, om Hem in al onze wegen te kennen, dan zal Hij onze paden recht maken (Spreuken 3:6). Ook Jezus zei: Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. (Johannes 14:27). Wanneer wij de Heilige Geest om raad en instructie vragen, dan zal Hij ons ook overtuigen wanneer het erop aan komt.

Wat u ook doet en wat u ook onderneemt, zolang u vrede en rust heeft, dan mag u gegarandeerd weten dat dit goed is bevonden door de Heilige Geest. Dit geld natuurlijk alleen voor degenen, die met God wandelen en Hem in alles betrekken. Het geldt absoluut niet voor degenen die door jaloezie, haat en eigen belang (c.q. het vlees) worden gedreven.

Want wanneer Gods geest in uw binnenste woont dan zult u naar Gods inzettingen wandelen en naarstig zijn verordeningen onderhouden (Ezechiël 36:27). Wanneer de Heilige Geest tot u spreekt, zult u het weten want u zal Zijn stem horen en herkennen (Johannes 10:27).

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Liefde met daden

Liefde met daden

Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.Liefhebben gaat heel ver en ik ben er van overtuigd dat velen de kracht, en niet te vergeten de diepzinnigheid...

read more
Door Jezus ben ik veranderd

Door Jezus ben ik veranderd

Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.Onenigheid en verdeeldheid binnen kringen komen al jaar en dag voor. Weet u waarom? Omdat het om...

read more

Hebreeën 11:1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

De volgende bemoediging over geloof zal u gegarandeerd tot zegen zijn!

Gelooft u dat God in staat is om een keer te brengen in uw situatie?

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.