3.7
(3)

Loading

Romeinen 6:14 NBG51

Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

De opstanding van Jezus Christus heeft de hemel en de aarde doen beven! Hij zelf bevestigd, dat Hij alle macht in de hemel en op de aarde heeft ontvangen (Matteüs 28:18). Hij is de eerste en de laatste, en de levende! Hij was dood geweest, maar leeft nu tot in alle eeuwigheden, en Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk (Openbaring 1:18).

Velen hebben dit toegejuicht en zelfs met liederen bezongen dat zelfs de dood Hem niet kon tegenhouden. De wetten uit het Oude Testament zijn gegeven om zonde te doen kennen, maar Jezus Christus is persoonlijk op aarde gekomen om Zijn genade en Zijn liefde te demonstreren (Johannes 1:17).

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

We zien dat er een totale transformatie heeft plaatsgevonden. In het Oude Testament moest men zoveel doen voor men als rechtvaardig kan worden gezien. Lees maar in het boek Leviticus wat voor een offer allemaal gebracht moest worden voor men weer rechtvaardig kon zijn!

Accepteer Jezus vandaag nog in uw hart en volg Hem.

Heel frappant is het om te zien dat Jezus eerst tot Petrus kwam (Lucas 5:5) en hem instrueerde zijn netten op een specifieke plek uit te zetten. Petrus die de hele dag niets gevangen had was niet gecharmeerd hiervan, maar deed toch wat Jezus van hem vroeg. Toen hij zag dat de vangst onvoorstelbaar groot was wist hij zeker: dit kan God alleen doen! Hij ging vervolgens op zijn knieën en vroeg de Heer om van hem te wijken want hij was een zondig mens!

Lieve lezer, de hemel en de aarde en alles wat daarin staat is veranderd! Jezus kwam en toonde eerst Zijn liefde aan Petrus, en hierdoor werd hij overtuigd van zonde en kwam zo tot inkeer. Hij loofde God en gaf Hem prijs! Hij heeft het misschien niet verdiend, maar ontving toch liefde en in het bijzonder Gods genade! Gods genade is voor ons allemaal: ook voor u! Accepteer Jezus vandaag nog in uw hart en volg Hem… vertel het voort!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Liefde met daden

Liefde met daden

Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.Liefhebben gaat heel ver en ik ben er van overtuigd dat velen de kracht, en niet te vergeten de diepzinnigheid...

read more
Door Jezus ben ik veranderd

Door Jezus ben ik veranderd

Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.Onenigheid en verdeeldheid binnen kringen komen al jaar en dag voor. Weet u waarom? Omdat het om...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.