3.6
(5)

Loading

Lucas 19:9 NBG51

En Jezus zeide tot hem: Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is.

In Lucas 19:1-10 lezen we een heel bijzonder verhaal over Zacheus. Velen zijn natuurlijk bekend met dit verhaal en weten dat hij klein van gestalte was, maar heel rijk en invloedrijk. Hij had in elk geval autoriteit en macht om bij de mensen belastinggelden te innen en was in staat om hen af te persen.

Toen Jezus hem in de vijgeboom zag en hem zei dat Hij heden bij hem gaat eten, brak de hel los. Ja geliefden, misschien staat dat niet zo eng uitgedrukt in de Bijbel maar we moeten eens nagaan hoe dit overkwam bij de mensen die dit hoorden.

Jezus zag veel verder en deed het goede. Ja geliefden, Hij liet Zacheus proeven van Zijn genade.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Hoe kan een man Gods zich begeven in gezelschap van een belastinginner en afperser? Hoe kan Hij naar een zondaar gaan en maaltijd met hem hebben? We lezen dat allen tegen elkaar begonnen te morren en te klagen en duidelijk aangaven, dat dit onacceptabel is.

Ze hadden hier helemaal geen vrede mee! Jezus zag veel verder en deed het goede. Ja geliefden, Hij liet Zacheus proeven van Zijn genade. Ondanks zijn liefde voor mammon koos Jezus om bij hem te eten. Kijk maar eens, wat voor een impact ‘goed doen’ had op Zacheus. Wat er toen gebeurde bij iemand die mensen hun geld aftroggelde en als men even tegenstribbelde hij blijkbaar de politie in de arm nam!

Deze zelfde Zacheus werd overtuigd van zonde (Johannes 16:8) toen Jezus in Zijn leven kwam terwijl hij dat misschien niet verdiende. Hij was zo dankbaar, dat hij besloot om eenieder het meervoudige te geven wat hij toen stal. Noch erbij gaf hij de helft van zijn totale vermogen aan de armen!

Dit is een belangrijke les voor ons allemaal. Wordt het niet tijd dat wij de eerste stap doen en investeren door het goede te doen? Wordt het geen tijd dat wij de mensen om ons heen meer dan ooit aansteken met onze liefde? Door dit te doen zullen zij gegarandeerd God eer geven (Matteüs 5:16) en hebben wij zo een ziel voor Jezus gewonnen.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Jezus overwon de dood

Jezus overwon de dood

Want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.Velen vragen zich af wat er na de dood gebeurt. Gaan we naar de hel of gaan we naar het paradijs? Houdt het u niet bezig? Er...

read more
Door het offer van Jezus

Door het offer van Jezus

Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.U heeft misschien niet gemoord, gestolen, of overspel gepleegd, maar u dwaalde als verloren schapen! Hierdoor is er...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.6 / 5. Vote count: 5

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.