3
(4)

Loading

Lucas 8:8 NBG51

Een ander deel viel in goede aarde, en toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore.

Als kinderen van de Allerhoogste moeten wij vaak genoeg besluiten nemen die in mensenogen dwaas zijn. Wij moeten lief hebben waar men normaal alle recht heeft om te haten. Wij hebben misschien alle reden om te protesteren tegen het onrecht dat ons wordt aangedaan, maar de Heer vraagt van ons om juist te zwijgen. De Heer roept ons zelf op om onze vijanden te drinken te geven (Spreuken 25:21). Voor velen is dit haast onmogelijk, maar Hij belooft dat wie getrouw is tot de dood de kroon des levens zal ontvangen (Openbaring 2:10).

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties

De Bijbel leert ons verder in Lucas 6:28 om te zegenen wie u vervloeken en om te bidden voor degenen die u smadelijk behandelen. Ga maar eens na hoe een uitdaging het is om (misschien) uw leidinggevende te zegenen, die u dag in dag uit verwijten maakt hoe ongeschikt u wel bent.

Voor velen is dit haast onmogelijk maar Hij belooft, dat wie getrouw is tot de dood de kroon des levens zal ontvangen (Open 2:10).

Sommigen hebben te kampen met een buur die steeds luid muziek afdraait op tijden waar er normaal uitgerust moet worden of een buur die regelmatig huisvuil zit te branden.

Waarom moeten we hen dan zegenen? Waarom moeten we dan voor hen bidden? Verdienen ze juist niet om gestraft te worden? Voor hen van de wereld zijn dit wel terechte vragen, maar u bent niet van de wereld (1 Petrus 2:9). Geliefden, de tijd waarin we leven is boos en we moeten ons richten op Hem die belooft dat indien wij volhouden en overwinnen wij zullen eten van de boom des levens (Openbaring 2:7).

Vergeet daarom niet dat de Heer uw offer heeft gezien en dat de wrake Hem alleen toekomt (Romeinen 12:19). Laten wij om die reden standvastig blijven bidden en zonder aarzelen onze vijanden zegenen, want Jezus Christus komt spoedig!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Vergeef zeventig maal zeven

Vergeef zeventig maal zeven

En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben.In Matteüs 18:21 vraagt Petrus aan Jezus hoe vaak vergeving geschonken moet worden. Jezus zei iets bijzonders. Wij horen elkaar 70 maal 7 keren...

read more
Wees uw ouders gehoorzaam

Wees uw ouders gehoorzaam

Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam [in de Here], want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder – dit is immers het eerste gebod, met een belofte – opdat het u welga en gij lang leeft op aarde.De Bijbel is in Efeziërs 6:1-3 hier heel duidelijk over. Kinderen die hun...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3 / 5. Vote count: 4

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.