0
(0)

Efeziërs 4:29

Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.

Toen God de hemel en de aarde schiep: sprak Hij woorden die scheppend zijn. Er zij licht! En er was licht.

Weet u, u bent gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis en ook uw woorden hebben vandaag de dag dezelfde kracht en autoriteit. Wist u dat?

Laten uw woorden zegenend, scheppend en opbouwend zijn! Jakobus 1:19 brengt ons het volgende in herinnering: Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn;

Spreek leven over alles wat u doet, spreek zegen over uw gezin, uw huis, uw werk en laat Gods Geest via u werken, bewegen en doorbraak geven.

Misschien heeft u woorden uitgesproken die u nog verder naar beneden hebben geduwd, ja dieper de put in! Vraag God om u daarvoor te vergeven. Spreek leven over alles wat u doet, spreek zegen over uw gezin, uw huis, uw werk en laat Gods Geest via u werken, bewegen en doorbraak geven.

Moge deze woorden u zegenen, u helpen en u dichterbij de Here brengen. Ja, Hij wilt u heel graag helpen. Jesus is the answer for all your challenges today!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Is Jezus uw vriend?

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.Laten wij vandaag met de volgende vraag beginnen. Hoe is uw relatie met Jezus Christus vandaag de dag? Achter...

Doe wat God van u wil

Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat eenieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naar dat hij gedaan heeft, hetzij...

Doe alles als voor de Here

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.Niemand zal behouden worden door goede werken. U zal niet behouden worden omdat u: christelijke ouders heeft naar de kerk gaat...

Geloof en zie op Jezus

Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar Hij zeide tot de overste der synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen.In Marc 5:21-43 lezen we het verhaal van het dochtertje van Jairus waar wij een heel belangrijke principe van geloof zien. Lees deze tekst...

Bidt en beweeg de hemel

Hoe zou één er duizend kunnen najagen en zouden twee er tienduizend op de vlucht kunnen drijven, als niet hun Rots hen verkocht en de Here hen prijsgegeven had.De kracht van groepsgebed is niet te onderschatten want God is het die ten strijde gaat. Wanneer één...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.