3.2
(5)

Loading

Efeziërs 4:30 NBG51

En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.

We leven in de genade tijd en genade is niets anders dan onverdiende gunst. U verdient het eeuwig leven niet maar omdat Gods liefde geen grenzen kent (Johannes 3:16) heeft u het ontvangen. Hoe heb ik het ontvangen, vraagt u uzelf misschien af? Door het geloof in Jezus Christus (Efeziërs 2:8) en door Zijn offer aan het kruis hebben wij nu toegang tot de Vader (Efeziërs 2:18).

Verder hebben wij de Trooster ontvangen (Johannes 14:16) die ons alles zal leren wat Hij zelf ontvangen heeft van Jezus (Johannes 14:26).

Velen zijn hiervan niet bewust en bedroeven Hem dagelijks. Ze erkennen Hem niet eens en weer anderen hebben niet eens door dat Hij bestaat. Kunt u zich dat voorstellen?

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Hoe kunnen we de Heilige Geest bedroeven zult u zich afvragen? We bedroeven Hem door slecht gedrag tegenover elkander. Door wereldse gedachten en handelingen die leiden tot alleen maar pijn en verdriet. Slechte gedachten zullen uiteindelijk leiden tot handelingen die een kind van God onwaardig zijn! We hebben het dan nog niet over woede-uitbarstingen, lasterlijke gesprekken en bittere ruzies onder elkaar.

Vaak stappen wij in een oneigenlijke strijd die allemaal niet hoeft omdat de Here ons juist oproept om niet tegen elkaar ten strijde te trekken (1 Koningen 12:24).

Velen erkennen Hem niet eens en weer anderen hebben niet eens door dat Hij bestaat.

Door dat toch te doen bedroeven we Hem telkens weer! Vergeet niet dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest. Wanneer u dus deelneemt aan zondige activiteiten of door de vingers kijkt terwijl u weet dat dit de Heilige Geest alleen maar zal uitdoven, dan zal dit u verder brengen van de Heer! Dat is de reden waarom Hij niet door ons heen kan werken en stromen (Johannes 7:38).

Geliefden, laten wij de Heilige Geest niet uitdoven en ons onthouden van alle soort van kwaad. Dit, zodat wij rein en heilig mogen zijn bij Zijn wederkomst. Mijn bede is dat uw geest, uw ziel en uw lichaam onberispelijk bewaard mogen worden (1 Tessalonicenzen 5:23). In Jezus naam, amen!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Liefde met daden

Liefde met daden

Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.Liefhebben gaat heel ver en ik ben er van overtuigd dat velen de kracht, en niet te vergeten de diepzinnigheid...

read more
Door Jezus ben ik veranderd

Door Jezus ben ik veranderd

Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.Onenigheid en verdeeldheid binnen kringen komen al jaar en dag voor. Weet u waarom? Omdat het om...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.2 / 5. Vote count: 5

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.