5
(2)

Loading

1 Korinthiërs 10:23 NBG51

Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.

Wij horen heel vaak dat wij het licht van de wereld (Matteüs 5:14) en het zout der aarde (vers 13) moeten zijn waar wij ook mogen gaan. De wereld en hen die erin wonen hebben echt te verduren met alle vormen van verdrukking en verleidingen! De een handelt in geloof, wetende dat “Hij die in hen is” meerder is dan die in de wereld is.

Echter onderstreept Paulus in dit schriftgedeelte dat wij eerder het belang van de ander moeten zoeken (1 Korinthiërs 10:24). Ja geliefden, het is niet makkelijk maar wel te doen! Uw geloof en het geloof van de ander zijn niet te vergelijken. U weet wie u bent en zou niet aarzelen om actie te ondernemen zonder dat uw geweten u zou aanklagen!

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Paulus onderstreept dat wij het geweten van de ander niet onder druk mogen zetten. We moeten alles met liefde doen want inderdaad is alles geoorloofd, maar is alles wat we doen, zeggen en uitvoeren wel nuttig voor het lichaam van Christus? Bevordert en inspireert het elkaar? Dit geeft dus aan dat we niet ons eigen belang moeten zoeken, maar dat van zeer velen, opdat zij behouden worden (1 Korinthiërs 10:33).

Wij mogen hieruit verder concluderen dat gelovigen ook door het gedrag van de ander hun behoudenis kwijt kunnen raken. Velen bezoeken de gemeente niet meer, omdat zij teleurgesteld zijn in een medegelovige of een leider. “Ik kan mijn problemen niet met hem delen, want hij is niet voorbeeldig” galmt het in de ruimte. Lieve lezer, uw geloof mag u nooit vergelijken met dat van de ander. Laten we elkaar zoveel wij kunnen inspireren door eerst het goede voorbeeld te geven, in alle nederigheid en liefde zodat wij voor de nodige smaak kunnen zorgen.

Uw geloof en het geloof van de ander zijn niet te vergelijken.

Wij hebben Jezus’ leiding dagelijks nodig indien wij een welgevallig offer voor de Here en (ook) voor mensen wensen te brengen. Uw reukoffer zal de behoudenis van uw medestrijder in de Heer zeker helpen bewerkstelligen. Daarom moet ons gezamenlijke doel zijn: samen met Jezus op de wolken!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Het werk is volbracht

Het werk is volbracht

En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.Hoewel Jezus niemand iets heeft aangedaan heeft God alle ongerechtigheden (en de consequenties die daaruit...

read more
Heer genees mijn hart

Heer genees mijn hart

Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.God vereist voortdurende overgave van de mens. Het is van belang om in alles wat u...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.