3
(2)

Loading

1 Korinthiërs 3:8-9 NBG51

Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.

Onenigheid en verdeeldheid binnen kringen komen al jaar en dag voor. Weet u waarom? Omdat het om een en dezelfde bende gaat namelijk de duivel. Hij zal overal verdeeldheid zaaien en waar hij de gelegenheid krijgt kapot maken en mensen uit elkaar drijven.

Hij zal echt niet schromen om binnen het gezin zijn gal te spugen. Denk maar aan ongehoorzame kinderen en partners die elkaar ontrouw zijn, die de druk alleen maar opvoeren. Rebellerende leden binnen de gemeente, leden die ongehoorzaam zijn en zonder zelfbeheersing ‘bewegen’ worden uiteraard door de vijand gebruikt. Collega’s die ruw zijn en niet eens weten hoe ze met elkaar horen te praten mogen we niet onderschatten.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Hoe staat het met altijd ruziezoekende familieleden? Bidt God dat u niet het instrument van de vijand wordt. Jezus waarschuwt hiervoor in Matteüs 18:7 en zegt: Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.

Satan heeft het tot zijn top prioriteit gemaakt om de mens tegen elkaar aan te zetten en hen te verleiden om te zondigen. Hij komt zonder dat u het opmerkt. U gaat het niet eens door hebben! We moeten daarom nuchter blijven want hij komt om van u te stelen en om van u te slachten en als het enigszins kan: om u te verdelgen. (Johannes 10:10)

Ik ben de Heer dankbaar dat Hij gekomen is, want door Hem hebben we nu leven en overvloed! Ook in Korinthe moest Paulus ingrijpen en de mensen eraan herinneren dat God het is die zegent. Ze twisten onder elkander dat die ene Paulus toebehoorde en weer de andere Appolos. Terecht vraagt Paulus zich af of ze wel veranderde mensen zijn. Wat u ook onderneemt, weet dat God het is die de wasdom geeft (1 Korinthiërs 3:6)!

Satan heeft het tot zijn top prioriteit gemaakt om de mens tegen elkaar aan te zetten en hen te verleiden om te zondigen.

Bid God om uw ogen te openen zodat u waarlijk mag veranderen naar Zijn beeld! Jezus Christus is het antwoord.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Liefde met daden

Liefde met daden

Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.Liefhebben gaat heel ver en ik ben er van overtuigd dat velen de kracht, en niet te vergeten de diepzinnigheid...

read more
Bedroef Gods Geest niet

Bedroef Gods Geest niet

En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.We leven in de genade tijd en genade is niets anders dan onverdiende gunst. U verdient het eeuwig leven niet maar omdat Gods liefde geen grenzen kent (Johannes 3:16) heeft...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3 / 5. Vote count: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.