3.3
(3)

Loading

1 Korinthiërs 13:6-7 NBG51

Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Liefhebben gaat heel ver en ik ben er van overtuigd dat velen de kracht, en niet te vergeten de diepzinnigheid hiervan niet kennen. Alhoewel men gehoord heeft hiervan wordt elke stem en aandringen om lief te hebben genegeerd. De basis om lief te hebben vinden we alleen in Jezus Christus.

Ja geliefden, de Here zal door uw geloof in Hem woning maken in uw hart en dit zal (wanneer u in Hem blijft) maken dat u gegrond zal zijn in Zijn liefde. En wat bijzonder aanmoedigt, is de belofte die hieruit voortvloeit namelijk: u zult samen met alle heiligen in staat worden gesteld te vatten hoe groot de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte van Zijn liefde is (Efeziërs 3:18).

Paulus heeft het hier over diepe dingen. Uw geloof in Christus is het belangrijkste fundament. Wist u dat het Paulus zijn wens is dat wij vol worden van God? 1 Korinthiërs 13 geeft een heel mooi overzicht over de liefde zoals God het bedoelt heeft.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Weet u, het lezen alleen is niet voldoende, maar het in praktijk brengen daar ligt de uitdaging. Laat het niet slechts bij woorden blijven, maar doe ook wat u zegt anders zullen uw woorden in tijd geen kracht hebben!

Als u uw kind iets verkeerds ziet doen en u zegt niets, dan heeft u geen druppel liefde en heeft u het kind niet lief. “Waarom”, zal u zich afvragen? Omdat u zich niet stoort aan het oneerlijk handelen van uw kind of moet ik zeggen: u bent blij met het slecht gedrag?

De liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de dingen die waar zijn (1 Korinthiërs 13:6)! Liefde die God in uw hart legt door Zijn Heilige Geest, zal alles bedekken, en alles geloven, en alles hopen en in het bijzonder: alles verdragen!

Wanneer u de slechtheid van uw medebroeder en zuster niet verdraagt dan heeft u ook geen liefde. Het is hard en een klap in uw gezicht, maar dat is wat er in de Bijbel staat lieve lezer! Let erop wat dit verdragen dat voortvloeit uit liefde te weeg zal brengen: u zult liefdevol en geduldig antwoord geven.

Laat het niet slechts bij woorden blijven, maar doe ook wat u zegt anders zullen uw woorden in tijd geen kracht hebben!

Uw antwoord zal niet kwetsend zijn en geen enkele reden hebben om met haat terug te antwoorden. Bent u het ermee eens? Luister naar het volgende: Koning Salomo zegt niet voor niets dat we met een vriendelijk antwoord iemand die woedend is juist kalmeren, maar met beledigende woorden maken we het alleen maar erger (Spreuken 15:1)!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Door Jezus ben ik veranderd

Door Jezus ben ik veranderd

Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.Onenigheid en verdeeldheid binnen kringen komen al jaar en dag voor. Weet u waarom? Omdat het om...

read more
Bedroef Gods Geest niet

Bedroef Gods Geest niet

En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.We leven in de genade tijd en genade is niets anders dan onverdiende gunst. U verdient het eeuwig leven niet maar omdat Gods liefde geen grenzen kent (Johannes 3:16) heeft...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.3 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.