Spreuken 18:21

Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.

Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom men het spreekwoord “spreken is zilver, zwijgen is goud” gebruikt? Heeft u in het verleden uitspraken gedaan waarvan u spijt heeft? Heeft iemand ooit iets lelijks tegen u gezegd dat u tot de dag van vandaag achtervolgt?

U kunt woorden uitspreken die een ander pijn doen, maar ook woorden uitspreken die een ander opbouwen. Vraag God om een wacht voor uw lippen te zetten (Psalmen 141:3) en om te allen tijde de juiste woordkeuze te doen.

Denkt u goed voor u iets zegt en als u dat toch moet doen, wees dan vriendelijk en zorg in uw spreken ervoor om aan eenieder een goed antwoord te geven (Kolossenzen 4:6 HTB).

Let op de dingen die wij de atmosfeer inspreken want dood en leven zijn in de macht der tong (Spreuken 18:21). Zeg zoveel als mogelijk positieve, opbouwende en bemoedigende woorden, want die ene zin die u uitspreekt kan heel veel betekenen voor iemand die het op dat moment heel hard nodig had. Wees daarom het zout der aarde, en het licht in de wereld (Math 5:13) zodat Jezus door u verhoogd zal worden.

Spreken is zilver, zwijgen is goud!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Vermaan in de liefde

Want ons vermanen komt niet voort uit dwaling, noch uit onzuivere bedoeling; het gaat ook niet met list gepaard. Integendeel, daar God ons waardig heeft gekeurd om ons het evangelie toe te vertrouwen, spreken wij, niet om mensen te behagen, maar Gode, die onze harten...

Ons leven hier op aarde

Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.Vandaag de dag worden velen gedreven door een onzichtbare macht namelijk: een geest van hebzucht. Hebzucht is niets anders dan:...

Voor wie leeft u vandaag?

Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht, en wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste; maar nog in het vlees te blijven is...

Zit Jezus op de troon?

Ik overdenk mijn wegen, ik wend mijn voeten naar uw getuigenissen. Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden. Hij zag in, dat hij de verkeerde weg opging en keerde zich tot Hem. Het is soms nodig om even een pauze te nemen en na te gaan: Ben ik op de...

Heer Jezus, wij geven U eer

Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.Vandaag wil ik u bemoedigen met Psalmen 103:2 waar staat: Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.Dagelijks Zijn naam loven en prijzen, na te denken over de vele zegeningen, de...