0
(0)

Spreuken 18:21

Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.

Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom men het spreekwoord “spreken is zilver, zwijgen is goud” gebruikt? Heeft u in het verleden uitspraken gedaan waar u spijt van heeft? Heeft iemand ooit iets lelijks tegen u gezegd, dat u tot de dag van vandaag achtervolgt?

U kunt woorden uitspreken die een ander pijn doen, maar ook woorden uitspreken die een ander opbouwen. Vraag God om een wacht voor uw lippen te zetten (Psalmen 141:3) en om te allen tijde de juiste woord te kiezen.

Denkt u goed na voor u iets zegt en als u spreekt, wees dan vriendelijk en zorg in uw spreken ervoor om aan eenieder een goed antwoord te geven (Kolossenzen 4:6 HTB).

Laten wij op de dingen letten die wij de atmosfeer inspreken, want dood en leven zijn in de macht der tong (Spreuken 18:21). Zeg zoveel als mogelijk positieve, opbouwende en bemoedigende woorden, want die ene zin die u uitspreekt kan heel veel betekenen voor iemand die het op dat moment heel hard nodig heeft. Kies ervoor om het zout der aarde te zijn, en het licht in deze boze wereld (Matteüs 5:13) zodat Jezus door u verhoogd zal worden.

Vergeet niet: Spreken is zilver, zwijgen is goud!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Spreken is zilver en zwijgen…

Spreken is zilver en zwijgen…

Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.In Psalmen 19:15 lezen we (misschien voor velen een heel bekende tekst) het volgende: Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn...

Heer Jezus, wat kan ik doen?

Heer Jezus, wat kan ik doen?

Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt.Gods zegen geliefden. In Joh 6 lezen we over de wonderbare spijziging van 5000 zielen. In vers...

Volg het voorbeeld van Jezus

Volg het voorbeeld van Jezus

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden.Shalom geliefden, vandaag wil ik u met de tekst uit 1 Petrus 2:21 bemoedigen en u op het hart drukken dat er altijd...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.