3
(4)

Loading

Jesaja 53:6 NBG51

Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.

U heeft misschien niet gemoord, gestolen, of overspel gepleegd, maar u dwaalde als verloren schapen! Hierdoor is er ongerechtigheid gevonden, omdat er tegen God is gerebelleerd en men ongehoorzaam tegen Hem is geweest. Weet u dat ongerechtigheid die in uw hart gevonden wordt gevolgen heeft? Toen deze gevonden werd bij satan baarde het zonde, en dit heeft hem van de Heer losgekoppeld.

Hoewel Jezus niemand wat heeft aangedaan heeft God alle ongerechtigheden en de consequenties die daaruit voortvloeien, waaronder ziekte en alle soorten noden, op Hem doen neerkomen.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Voor u en voor mij heeft Hij ze gedragen. Hij heeft pijn geleden en heeft zelfs slagen moeten incasseren met een zweep. Hij werd tevens gekroond met een doornen kroon en werd zwaar vernederd!

Men had Hem als misdadiger willen begraven, maar Hij werd gelegd in het graf van een rijke, omdat Hij niets had misdaan, nooit een verkeerd woord had gezegd en in Hem geen onrecht werd gevonden (Jesaja 53:9 HTB).

Staat u er wel bij stil hoeveel Hij voor u en voor mij geleden heeft?

Hoewel Jezus niemand wat heeft aangedaan heeft God alle ongerechtigheden en de consequenties die daaruit voortvloeien, waaronder ziekte en alle soorten noden, op Hem doen neerkomen.

Hij was onschuldig en incasseerde alle consequenties, die voortvloeiden uit de ongerechtigheden van Adam, voor u en voor mij. Bij het kruis moeten wij terecht met al onze noden! Jezus heeft het werk volbracht en de overheden en machten ontwapend, en hen openlijk te schande gemaakt! (Kolossenzen 2:15). Dank U Heer, voor Uw offer en het feit dat U ons eerst heeft liefgehad! Dank U voor Uw offer, Uw liefde en Uw eeuwigdurende trouw. Amen!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Jezus overwon de dood

Jezus overwon de dood

Want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.Velen vragen zich af wat er na de dood gebeurt. Gaan we naar de hel of gaan we naar het paradijs? Houdt het u niet bezig? Er...

read more
Een ziel voor Jezus

Een ziel voor Jezus

En Jezus zeide tot hem: Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is.In Lucas 19:1-10 lezen we een heel bijzonder verhaal over Zacheus. Velen zijn natuurlijk bekend met dit verhaal en weten dat hij klein van gestalte was, maar heel...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3 / 5. Vote count: 4

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.