3.7
(3)

Loading

Matteüs 7:1 NBG51

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt;

We lezen in Handelingen 28:3 dat Paulus gebeten werd door een slang. In vers 5 lezen we verder dat hij de slang van zich afschudde en verder ging met leven. Hij ondervond van die beet geen enkele letsel zoals de Bijbel dat zegt.

Waar het vandaag om gaat geliefden, is de manier hoe men op dit ‘ongeluk’ reageerde. Wat deed men toen men dit zag gebeuren? Wat waren de dingen die men koesterde op het moment dat het gebeurde? In vers 4 merken wij op dat zij meteen een oordeel vellen en Paulus als moordenaar bestempelen. Is dat niet erg?

Let wel: niemand die een hand uitstak om hem te helpen. Niemand die hem vroeg: “Kan ik wat voor u doen?”. Niemand die zei: “Moet ik u naar de arts brengen?” Nee, geliefden: ze hadden een oordeel klaar. Is dat niet bekend bij u? Heeft u zich nooit aan een soortgelijke situatie schuldig gemaakt? Nou, nu weet u het! Vraag de Heer om u te vergeven.

U moet uw medebroeder en zuster te hulp schieten en helpen om op te staan.

Voor degenen in nood is dit natuurlijk ook een hele mooie illustratie. Een hele mooie illustratie hoe we elke pijn en aanval van de vijand kunnen afschudden! Paulus koesterde geen gedachten, van: waarom helpt niemand me? Hij schudde de pijn van zich af en ging verder! Velen zien uw nood, ze vellen een oordeel en wachten tot er iets ernstigs met u gebeurt! U, als kind van God mag niet zo zijn. U moet uw medebroeder en zuster juist te hulp schieten en helpen om op te staan.

We hebben allemaal de Heer nodig om dit in te zien. Laat dit voorval u hieraan herinneren, om elkaar eerder te helpen dan te oordelen. Want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. (Matteüs 7:2)

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Jezus overwon de dood

Jezus overwon de dood

Want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.Velen vragen zich af wat er na de dood gebeurt. Gaan we naar de hel of gaan we naar het paradijs? Houdt het u niet bezig? Er...

read more
Door het offer van Jezus

Door het offer van Jezus

Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.U heeft misschien niet gemoord, gestolen, of overspel gepleegd, maar u dwaalde als verloren schapen! Hierdoor is er...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.