2.5
(6)

Loading

Romeinen 14:8 NBG51

Want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.

Velen vragen zich af wat er na de dood gebeurt. Gaan we naar de hel of gaan we naar het paradijs? Houdt het u niet bezig? Er zijn teksten in de Bijbel die ons inzicht verschaffen hoe het hiermee staat. Uit Openbaring 20 halen we dat de ziel van de mens die sterft in een tijdelijke verblijfplaats terechtkomt.

Hier wordt er benadrukt dat de dood, de zee en het dodenrijk allen de doden teruggaven die in hen waren (vers 13) en hen na het oordeel in de poel des vuur wierpen (vers 14)! Hieruit blijkt dus dat het dodenrijk niet de hel is: met andere woorden de poel des vuur (vers 14)

De Bijbel leert verder dat er een tweede dood is, namelijk de poel des vuur. U weet bovendien dat Jezus na Zijn dood een bezoek bracht in het dodenrijk waar Hij daar gepredikt had (1 Petrus 3:19) aan geesten die ongehoorzaam waren.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Hier is wel niet duidelijk of het om geesten van gevallen engelen of zij die gestorven zijn gaat. De hel is in elk geval een permanente en dus de laatste plaats met al het geween en tandengeknars. Ja, het Vandalen woordenboek omschrijft de hel als: de plaats van de eeuwige straf.

Velen staan er niet bij stil dat er geen tweede kans bestaat nadat de mens sterft. Wanneer de mens éénmaal sterft volgt ‘in tijd’ het oordeel (Hebreeën 9:27)! Ook toen een der misdadigers Jezus aan het kruis vroeg om hem te gedenken, zei Hij: heden zult u met Mij in het paradijs zijn (Lukas 23:43)! Dit bevestigd dus eveneens dat na het sterven de ziel naar een ‘voorlopige verblijfplaats‘ gaat voordat het oordeel komt.

Op grond van Openbaring 20 kan worden gezegd dat de ziel van de mens die sterft in een tijdelijke verblijfplaats terechtkomt.

Lieve lezer, Jezus stierf voor u en voor mij en heeft het voor ons mogelijk gemaakt om tot God te naderen! Jezus Christus overwon de dood. U die dit begrijpt en diens ogen geopend zijn, moet meer dan ooit tot God bidden om familie en vrienden te overtuigen. Jawel, dat zij overtuigd worden van zonden want er is geen tweede kans!

Vraag het maar aan de rijke man die tijdens zijn leven op aarde het goede ontving en Lazarus het kwade. Hij wilde (toen hij zag waar hij terechtkwam) familie en vrienden gaan waarschuwen, maar Abraham zei dat het een onbegonnen zaak is (Lucas 16:31).

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Door het offer van Jezus

Door het offer van Jezus

Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.U heeft misschien niet gemoord, gestolen, of overspel gepleegd, maar u dwaalde als verloren schapen! Hierdoor is er...

read more
Een ziel voor Jezus

Een ziel voor Jezus

En Jezus zeide tot hem: Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is.In Lucas 19:1-10 lezen we een heel bijzonder verhaal over Zacheus. Velen zijn natuurlijk bekend met dit verhaal en weten dat hij klein van gestalte was, maar heel...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 2.5 / 5. Vote count: 6

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.