5
(2)

Loading

1 Petrus 5:8 NBG51

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

De tekst uit 1 Petrus 5:8 is een heel bekende tekst. Echter rijst de vraag: beseffen we wel hoe serieus deze waarschuwing is? Lieve lezer, de duivel, de eeuwen oude slang, de leider van alle rebellerende (c.q. gevallen) engelen… Ja, hij die door Jezus Christus de vader de leugen genoemd wordt. Hij gaat rond als een leeuw die brult en zoekt eenieder op die hem de gelegenheid geeft hen te terroriseren. De duivel zal er alles aan doen om u (en eenieder die u dierbaar is) kapot te maken!

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Jezus herinnert ons daarom eraan (in Johannes 10:10) dat de duivel een dief is, die gestolen heeft van onze financiën, onze gezondheid, maar meer in het bijzonder: onze vrede en rust. Laten wij daarom waakzaam en nuchter blijven, en zijn listige werken tijdig herkennen en bestraffen. Laten we weerstand bieden middels het woord van God zodat hij van ons zal vlieden (Jacobus 4:7)

De duivel zal er alles aan doen om u (en eenieder die u dierbaar is) kapot te maken!

Nader daarom tot Hem en doe er alles aan om dicht bij God te zijn dan belooft de Bijbel: Hij zal tot u naderen (Jacobus 4:8)! Hij vraagt namelijk van ons om heilig te zijn, want Hij is heilig (1 Petrus 1:16).

Deze waarschuwing mogen we niet lichtjes nemen, maar we moeten ervoor kiezen om bij de Heer te schuilen, want voor eenieder die bij Hem schuilen is Hij een schild (Psalmen 18:31). Slaap niet en wees te allen tijde waakzaam!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Nabij u is het woord

Nabij u is het woord

Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.Het leven kent veel uitdagingen en strijd. Uiteraard zijn er ook zegeningen waar wij weinig aandacht aan schenken. Heel vaak laten we alles wat negatief en pijn doet de koers van de...

read more
Bent u gereed en voorbereid?

Bent u gereed en voorbereid?

en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is.Wij hebben allemaal onze eigen doelen die wij nastreven in dit leven. Om deze te realiseren moeten wij ons klaarmaken en ons hierop...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.