5
(1)

Loading

Johannes 10:17-18 NBG51

Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen.

Wanneer wij nadenken over de dingen die wij dagelijks koesteren dan zullen wij verbaasd opkijken wanneer wij de balans opmaken. U komt vervolgens tot de ontdekking hoeveel tijd u de Heer dagelijks wel geeft. Geliefden, hoeveel tijd van de beschikbare 24 uren heeft u apart gezet voor Hem? Degenen die principieel van aard zijn, doen er alles aan om op tijd aanwezig te zijn. Ja hoor, ze doen absoluut dat wat ze zeggen en zeggen precies dat wat ze doen!

Kunnen we de Heer ook zo dienen? Kunnen we met diezelfde toewijding en discipline het woord van God doornemen?

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

We gaan naar het werk en hebben allemaal een doel dat ons motiveert om vol te houden. De één leeft voor zijn gezin en kinderen, terwijl de ander voor zichzelf leeft en alles om zich heen verwaarloosd. De vraag is: voor wie leeft u vandaag de dag?

Zijn keuzes, Zijn denken, Zijn spreken en alles wat Hij had, legde Hij in de handen van de Vader.

Jezus heeft voor ons een voorbeeld achtergelaten om na te volgen. Hij leefde volgens de Evangeliën alleen voor de Vader, en legde zelfs Zijn eigen leven af omwille van Hem. Wat inspirerend en zo bijzonder is, is het feit: dat niemand Hem Zijn leven heeft ontnomen, maar dat Hij het uit Zichzelf heeft gegeven (Johannes 10:18). Hij koos dus bewust ervoor en gaf alles aan de Vader! Zijn keuzes, Zijn denken, Zijn spreken en alles wat Hij had, legde Hij in de handen van de Vader. Wat een voorbeeld is dat!

Dient u Jezus uit uzelf, of om uw ouders of om uw vrienden? Bezoekt u de gemeente om de ander een goed gevoel te geven? Wees hiervan bewust en dien God met heel uw hart. Heb een diep verlangen en geef Hem alles wat Hem waarlijk toekomt. Amen.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Beweeg mijn hart

Beweeg mijn hart

Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.Wij lezen in Matteüs 9:36 dat Jezus met ontferming werd bewogen toen Hij de schare zag. Hij ging rond en verkondigde het...

read more
Zie niet angstig rond

Zie niet angstig rond

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.De gevolgen van de pandemie heeft velen in haar greep gehouden. Niemand had ooit gedacht dat dit de mensheid...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.