0
(0)

 6 total views,  1 views today

Romeinen 5:5 NBG51

en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is.

Wij hebben allemaal onze eigen doelen die wij nastreven in dit leven. Om deze te realiseren moeten wij ons klaarmaken en ons hierop voorbereiden, willen wij die doelen behalen. Ook binnen het Evangelie moeten wij voorbereid zijn op de komst van Jezus. Velen hoor ik zeggen: “Ja, maar weet u hoeveel jaren wij al op Hem wachten?”. De Bijbel leert dat het hebben van hoop ons niet zal beschamen door de Heilige Geest in ons (Romeinen 5:5) want Hij is het die ons overtuigt van het oordeel dat komende is (Johannes 16:8).

Als het moment van ons sterven bekend was, dan zouden wij ons anders opstellen en verdrietig zijn omdat niemand wil sterven. Wij zouden misschien al onze have en goed verkopen of verdelen. Weer anderen zouden het goed maken met eenieder die zij slecht hebben behandeld. Toch?

Zou het niet geweldig zijn om te leven alsof het einde nabij is? Meestal heeft men pas op hun sterfbed berouw. Het klinkt misschien raar, maar het is waar! Daarom onderstreept Jezus dat Hij voor de armen, de zwakken en zij die behoeftig zijn is gekomen omdat zij hulp nodig hebben.

Rijken hebben hun rijkdom, hun vrienden, hun netwerken en voelen zich hierdoor gesterkt en hebben God blijkbaar niet nodig. Wanneer u gezond en sterk bent heeft u niemand nodig, terwijl het een ander verhaal is als u ongeneeslijk ziek bent.

Laat het uw levensdoel zijn om eenieder in nood te gedenken en het goede te blijven doen, totdat Jezus komt.

Wij moeten, als het nou goed of slecht gaat, ons voorbereiden op Zijn komst. Als u nou rijk of arm bent. Als u nou gezond of ziek bent. Laten wij niet zoals de 5 dwaze maagden onvoorbereid zijn! Zij waren dwaas en niet voorbereid op de komst van de bruidegom, en toen het moment aanbrak zochten zij naar olie voor hun lampen.

Geliefden, Jezus waarschuwt ons vandaag ook en zegt: Waakt dan, want noch de dag noch het uur is bekend! (Matteüs 25:13) Laten wij te allen tijd goed leven met elkander en God in alles blijven behagen. Laat het ons levensdoel zijn om eenieder in nood te gedenken en het goede te blijven doen, totdat Jezus komt.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Nabij u is het woord

Nabij u is het woord

Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.Het leven kent veel uitdagingen en strijd. Uiteraard zijn er ook zegeningen waar wij weinig aandacht aan schenken. Heel vaak laten wij alles wat negatief en pijn doet de koers van...

read more
Ik zal mij inzetten voor Hem

Ik zal mij inzetten voor Hem

Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe...

read more
Uit de crisis roep ik tot Jezus

Uit de crisis roep ik tot Jezus

Uit de benauwdheid heb ik tot de Here geroepen, de Here heeft mij geantwoord en mij in de ruimte gesteld.Wij verootmoedigen ons vaak genoeg voor de Heer om uit een crisis te komen. Ja, een situatie die zich afspeelt in ons leven, in ons gezin, in de familie of op het...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.