2.3
(3)

Loading

2 Korinthiërs 6:4-6 NBG51

Maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods: in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in rechtschapenheid, in de heilige Geest, in ongeveinsde liefde.

Geliefden, God dienen wilt zeggen: uzelf compleet overgeven aan Hem en Hem dienstbaar zijn. Wanneer we 2 Korinthiërs 6:4-6 doornemen dan zien we een lijst met de uitdagingen waarmee Paulus te kampen had. Natuurlijk is dat niet de maat of de standaard maar waar het om gaat, is dat we als kinderen van God ons ondanks de vele tegenslagen toch ons ongeveinsde liefde moeten tonen.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Veel christenen die dit begrijpen en bewust zijn van de kracht in hen, zijn ondanks turbulente momenten in hun leven, in de rust. Velen vragen zich dan af hoe dezen te midden van de storm toch in de rust kunnen blijven. Jezus sliep terwijl er een storm woedde en dit het leven van bijna zovelen kon kosten.

Laat men u in alles kennen geliefden, want u heeft een geest ontvangen van kracht en liefde en bezonnenheid.

Paulus accentueert des te meer dat christenen zich als dienaren van God moeten profileren in alles. U leest het: in alles! Gaat het nu goed? Gaat het nu slecht? Bent u gezond? Bent u ziek? Heeft u overvloed? Heeft u gebrek? Geliefden, in alles: prijs God daarvoor!

Laten we als kinderen van God ons aan de Heer onderwerpen (Jakobus 4:7) en ons vernederen voor Hem om vervolgens verhoogd te worden (Jakobus 4:10). Laat men u in alles kennen geliefden, want u heeft een geest ontvangen van kracht en liefde en bezonnenheid (2 Timoteüs 1:7)!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Heer, wij hebben u nodig

Heer, wij hebben u nodig

Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart, indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden.Spreuken 2 is een waarschuwing voor ons...

read more
Verspeel uw parels niet

Verspeel uw parels niet

De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.Het is fijn en het geeft een goed gevoel om te weten dat de Here alles ziet wat er gebeurt hier op aarde. Psalmen 11:4 bevestigt...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 2.3 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.