0
(0)

 9 total views,  1 views today

Spreuken 1:8-9 NBG51

Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet; want zij zijn een liefelijke krans voor uw hoofd, een keten voor uw hals.

Veel van de wijsheden in het boek Spreuken zijn opgemaakt door Koning Salomo. De meest wijze koning ooit in leven. Ja, hij had een wijs en opmerkzaam hart ontvangen van de Heer dat uniek was en welke niemand noch vòòr noch na hem ooit heeft en zal ontvangen.

Salomo was nog jong toen hij de troon besteeg en groeide op met zoveel weelde, en geloof mij: hij zag hoe God zijn vader zegende en volgde bovendien de instructies van koning David nauwgezet op. Hij aanschouwde tevens hoe een uitdaging het voor zijn vader was om zo een groot (en hardnekkig) volk te leiden. Dat is mogelijk de reden waarom hij God om een wijs en opmerkzaam hart vroeg, zodat hij wanneer het erop aankwam, recht kon spreken.

Hij keek naar de toekomst en had Gods inzicht en wijsheid nodig om het volk van Israël te kunnen leiden. Wat zou u de Heer vragen als u in de gelegenheid was om alles te vragen wat uw hart begeerde?

Wanneer wij Spreuken 1 doornemen dan leren wij hieruit dat:

  • de vreze des Heren het begin der wijsheid is
  • luisteren belangrijk is voor het verwerven van diepe wijsheid
  • wij open moeten staan voor de tucht van onze vader
  • wij open moeten staan voor de onderwijzing van onze moeder
  • wij voorzichtig moeten zijn met zondaren en niet moeten bewilligen wanneer zij ons willen verleiden
  • wij opmerkzaam en gevoelig moeten zijn voor de wijsheid Gods die overal op te merken is

Wat zou u de Heer vragen als u in de gelegenheid was om alles te vragen wat uw hart begeerde?

Laten wij God daarom vrezen, om 100% de garantie te hebben dat de Heer u in alles zal leiden en om in staat te zijn om steeds de juiste besluiten te nemen. De vreze des Heren is gegarandeerd het begin der wijsheid!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Heer, wij hebben u nodig

Heer, wij hebben u nodig

Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart, indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden.Spreuken 2 is een waarschuwing voor ons...

read more
Prijs de Here in alles

Prijs de Here in alles

Maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods: in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in...

read more
Verspeel uw parels niet

Verspeel uw parels niet

De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.Het is fijn en het geeft een goed gevoel om te weten dat de Here alles ziet wat er gebeurt hier op aarde. Psalmen 11:4 bevestigd...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.