3
(2)

 132 total views,  2 views today

Spreuken 29:25 NBG51

Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar.

We hebben allemaal onze eigen plannen en zijn stappen aan het ondernemen richting ons doel, namelijk: het beloofde land! Weet u, velen worden gezegend en zien veel doorbraken in hun leven, maar vergeten (zoals de Israëlieten) steeds wat de Heer voor hen gedaan heeft.

Ga maar eens na wat het volk van Israël deed, telkens wanneer ze een overwinning behaalde. Zij bouwden een altaar voor de Heer en deden dit als gedenkteken, zodat zij niet vergeten wat God voor hen gedaan heeft. Dit was nodig, om hun en hun kindskinderen hieraan te herinneren.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

De vraag aan u is: heeft u gedenktekens van de vele zegeningen in uw leven? Velen worden overmeesterd door angst en ongeloof, velen letten op de omstandigheden en zijn negatief ingesteld met dus het risico: dat zij het beloofde land (dat is hun bestemming) missen.

Blijft daarom gefocust en richt uw ogen op de Here en op uw rol, zodat Hij het plan dat Hij voor u klaar heeft kan voltooien. Vraag en bidt de Here om u Zijn plan te openbaren, zodat u weet waar Hij u wil gebruiken. Weet u, de Israëlieten kregen een glimp van hun toekomst (het beloofde land) en een glimp van de ‘reuzen’. Hun ogen waren echter gericht op de reuzen en de omstandigheden en hebben zo hun vertrouwen in de Here verloren. Jammer, maar hierdoor hebben zij hun zegen gemist.

Blijft daarom gefocust en richt uw ogen op de Here, op uw rol zodat Hij voor het plan welke Hij voor u klaar heeft kan vervullen.

Dagelijks zullen wij keuzes moeten maken. Het is heel belangrijk dat wij Gods grote daden niet vergeten zodat wij, ongeacht de omstandigheden, op Hem blijven vertrouwen.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Heer, wij hebben u nodig

Heer, wij hebben u nodig

Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart, indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden.Spreuken 2 is een waarschuwing voor ons...

read more
Prijs de Here in alles

Prijs de Here in alles

Maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods: in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3 / 5. Vote count: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.