3.3
(4)

Loading

Filippenzen 4:19 NBG51

Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.

Het leven kent veel uitdagingen en strijd. Uiteraard zijn er ook zegeningen waar wij weinig aandacht aan schenken. Heel vaak laten we alles wat negatief en pijn doet de koers van de dag bepalen, en zijn we geneigd om dit aan de grote klok te hangen. Geloof me, laat dit bij u niet het geval zijn! Niet lang geleden zag ik een interessante filmpje waar men illustreerde, hoe een glas met water in de hand in tijd pijnen en krampen veroorzaken. Heel mooi en duidelijk geïllustreerd met een diepe geestelijke betekenis.

“Waarom een diepe geestelijke betekenis? ” zou u zichzelf afvragen. Weet u, als we te veel aandacht schenken aan negativiteit en de dingen die ons kwellen, dan houden we op deze manier een deur open voor demonen met alle gevolgen van dien.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Wanneer we ervoor kiezen om los te laten aan die negatieve gedachten en ons focussen op de belofte die God ons gegeven heeft, dan zal dat rust geven en komt er zo een keer in uw situatie.

Niet eenieder kan in de rust blijven en alles in Gods handen leggen mits zij weten wie God is. Daarom leert Gods woord dat wij de belijdenis van dat wat wij hopen onwankelbaar moeten vasthouden, want Hij die belooft heeft, is getrouw (Hebreeën 10:23).

Het is hoog nodig om onze geest hierin te beoefenen. Het is hoog nodig om op onze belijdenis te letten en zo dicht mogelijk bij de Heer te zijn. Let wel, het beoefenen van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht daarentegen is nuttig tot alles, omdat dit een belofte inhoudt van leven in heden en toekomst (1 Timoteüs 4:8)

Weet u, als we te veel aandacht schenken aan negativiteit en de dingen die ons kwellen, dan houden we op deze manier een deur open voor demonen met alle gevolgen van dien.

Ken uw positie in Gods koninkrijk, en weet dat het woord des Geloofs nabij u is: in uw mond en in uw hart! (Romeinen 10:8). Belijdt en geloof vandaag nog dat Jezus Christus in al uw behoefte naar Zijn rijkdom heerlijk zal voorzien! (Filippenzen 4:19)

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Bent u gereed en voorbereid?

Bent u gereed en voorbereid?

en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is.Wij hebben allemaal onze eigen doelen die wij nastreven in dit leven. Om deze te realiseren moeten wij ons klaarmaken en ons hierop...

read more
Ik zal mij inzetten voor Hem

Ik zal mij inzetten voor Hem

Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.3 / 5. Vote count: 4

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.