3
(4)

Loading

Romeinen 10:14-15 NBG51

Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen.

In Romeinen 10:14-15 leest men een interessante opsomming van zaken waar het één het gevolg is van het ander! Vaak genoeg vraagt men zich af waarom men niet gelooft en waarom men zich niet massaal geeft aan de Heer. Dit schriftgedeelte brengt ons naar een bijzonder gegeven, dat velen helaas over het hoofd zien. In feite wordt hier duidelijk en helder onderstreept, dat u gezonden moet zijn voor het brengen van Gods boodschap!

Wanneer u gezonden bent als prediker, dan zal men uw stem en vooral de door u gegeven boodschap ontvangen en verstaan. Het horen van de goede boodschap zal geloof in hen ontwikkelen en dit geloof zal ertoe leiden dat zij de Heer en Heiland zullen aanroepen! Een heel interessante tekst die wij moeten koesteren. De Bijbel bevestigd verder in vers 17 dat geloof uit het horen is, en het horen door het woord van Christus!

Het horen van de goede boodschap zal geloof in hen ontwikkelen en dit geloof zal ertoe leiden, dat zij de Heer en Heiland zullen aanroepen!

Laten wij daarom bidden dat God mensen op ons pad stuurt met de goede en zuivere leer van Jezus Christus. In hetzelfde schriftgedeelte accentueert men, dat degenen met een goede boodschap zegen zullen meenemen overal waar zij voet zetten. Overal waar zij gaan zullen mensen aangeraakt worden met het woord van God,  omdat zij gezonden zijn.

Het klopt geliefden: de voeten van hen die een goede boodschap brengen zijn waarlijk lieflijk. Amen!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Beweeg mijn hart

Beweeg mijn hart

Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.Wij lezen in Matteüs 9:36 dat Jezus met ontferming werd bewogen toen Hij de schare zag. Hij ging rond en verkondigde het...

read more
Zie niet angstig rond

Zie niet angstig rond

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.De gevolgen van de pandemie heeft velen in haar greep gehouden. Niemand had ooit gedacht dat dit de mensheid...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3 / 5. Vote count: 4

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.