5
(2)

Loading

Matteüs 11:28 NBG51

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

Jeremia 29:11 is een heel bekend schriftgedeelte in (voornamelijk) tijden van nood. Gods liefde voor de mensen is onbeschrijfelijk en grenzeloos. Zijn plannen en gedachten zijn alleen bedoeld om ons rust en vrede te schenken, zodat we een toekomst mogen hebben vol hoop.

Laten we Jeremia 29 lezen van vers 11 tot en met vers 14. 11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. 12 Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen. 13 Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

14 Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen; dan zal Ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarheen Ik u verstoten heb, luidt het woord des Heren, en u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren.

Hij vraagt wel van ons dat wij, naast het oprecht aanroepen, tot Hem bidden. Ja geliefden, wanneer wij met geheel ons hart naar Hem zoeken en vragen, dan zal Hij zich laten vinden. Dat is wel een belangrijke voorwaarde indien u graag een ommekeer in uw situatie wenst. Hoe wanhopig bent u om door God gered te worden?

Zijn plannen en gedachten zijn alleen bedoeld om ons rust en vrede te schenken, zodat wij een toekomst mogen hebben vol hoop.

Het doet er niet toe in welke situatie u zich momenteel bevindt of verwikkeld bent. Hij zal u uit elke situatie bevrijden, zodat u waarlijk een toekomst mag hebben vol hoop, blijdschap en bovenal liefde. Vandaag roept Jezus u nogmaals op om tot Hem te komen als u vermoeid en belast bent, zodat Hij u rust kan geven (Matteüs 11:28). Kom zoals u bent, en laat Gods Geest u nu omhullen, in Jezus naam. Amen!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Nabij u is het woord

Nabij u is het woord

Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.Het leven kent veel uitdagingen en strijd. Uiteraard zijn er ook zegeningen waar wij weinig aandacht aan schenken. Heel vaak laten we alles wat negatief en pijn doet de koers van de...

read more
Bent u gereed en voorbereid?

Bent u gereed en voorbereid?

en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is.Wij hebben allemaal onze eigen doelen die wij nastreven in dit leven. Om deze te realiseren moeten wij ons klaarmaken en ons hierop...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.