0
(0)

 5 total views,  1 views today

Romeinen 2:9-10 NBG51

Verdrukking en benauwdheid (zal komen) over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek; maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek.

Het is alweer Kerst! Een periode van verzoening, vrede, zegeningen en bovenal liefde. Een periode waarin kaarsen worden aangezet en lichtjes worden gehangen tot verfraaiing van het geheel. Een periode waarin geschenken worden uitgewisseld. Maar, wat is nou Kerst?

Kerst brengt ons terug naar de periode, waarin God ons het grootste geschenk heeft gegeven. Een geschenk dat ons heeft overgebracht van de duisternis naar het licht; een geschenk dat eeuwige verzoening teweeg heeft gebracht.

Dankbaar en vol vreugde juichen wij de Heer Jezus Christus toe, omdat Hij ons door Zijn eindeloos geduld en eindeloze liefde heeft gered. Jezus Christus, het geschenk gegeven door die grote God, die hemel en aarde geschapen heeft! Zo lief heeft God ons gehad (Joh 3:16), dat Hij zijn dierbaarste aan ons gegeven heeft.

Een geschenk dat ons heeft overgebracht van de duisternis naar het licht; een geschenk dat eeuwige verzoening teweeg heeft gebracht.

Gods geschenk dat ons in staat gesteld heeft om de eeuwigheid te ontvangen. Gods geschenk, ja Zijn heerlijkheid, eer en vrede over ons, voor u en voor mij. Gods geschenk!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Beweeg mijn hart

Beweeg mijn hart

Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.Wij lezen in Matteüs 9:36 dat Jezus met ontferming werd bewogen toen Hij de schare zag. Hij ging rond en verkondigde het...

read more
Zie niet angstig rond

Zie niet angstig rond

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.De afgelopen periode werden wij allemaal geconfronteerd met de gevolgen van de pandemie. Niemand had ooit gedacht...

read more
Wandel in het licht

Wandel in het licht

Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon,...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.