3
(2)

Loading

Psalmen 120:1-2 NBG51

In mijn angst heb ik tot de Here geroepen en Hij heeft mij geantwoord. Here, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong.

We hebben allemaal momenten in ons leven waar zaken tegen vallen. Waar het plan dat u in gedachten had niet was gegaan, zoals u gehoopt had. Misschien had u voor dit jaar op de planning staan om uw studie af te ronden, maar door een samenloop van omstandigheden heeft u hier geen gestalte aan kunnen geven. Onvoorziene omstandigheden waar u niet op geanticipeerd heeft hebben daar vertraging in gebracht.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Het zijn deze momenten waar een stem het falen steeds onderstreept. Het is dezelfde stem die ons demotiveren en alle kracht en motivatie uit ons wegneemt. Dit werkt door, want u heeft zin in niets en bent lusteloos. Pas op en wees waakzaam, want de vijand zal u eraan steeds herinneren hoe u gefaald heeft. Lieve lezer, hij herinnert u steeds eraan dat u het niet kan en dat het nooit meer goed komt! De schrijver van Psalmen 120 deelt zijn ervaring en geeft duidelijk aan dat we te midden van de angst kunnen roepen tot de Heer, dan zal Hij zal antwoorden.

Pas op en wees waakzaam, want de vijand zal u steeds eraan herinneren hoe u gefaald heeft.

Laten we ons keren tot de Here en alleen tot Hem roepen. Laten gedachten van falen u niet weerhouden om het pad van de Here te bewandelen. Roep tot Hem en vertrouw erop dat Hij u nooit zal begeven noch zal verlaten (Hebreeën 13:5).

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Heer, wij hebben u nodig

Heer, wij hebben u nodig

Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart, indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden.Spreuken 2 is een waarschuwing voor ons...

read more
Prijs de Here in alles

Prijs de Here in alles

Maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods: in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3 / 5. Vote count: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.