3
(4)

Loading

Psalmen 11:4 NBG51

De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.

Het is fijn en het geeft een goed gevoel om te weten dat de Here alles ziet wat er gebeurt hier op aarde. Psalmen 11:4 bevestigt dit des te meer en stelt ons gerust. Velen staan onder druk en worden misschien geïntimideerd en gekleineerd. Dit werkt frustrerend en demotiverend, maar wanneer u uw positie kent en weet Wie voor u de strijd voert, dan zal dit u troosten en helpen om niet op te geven.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Weet dat de Here eenieder zal toetsen naar zijn werken en onthoudt dat Hij degenen die geweld beminnen haat (Psalmen 11:5) en zal zeker niet schromen om situaties toe te laten van onheil (Psalmen 11:6). Natuurlijk moeten wij niet in een hoera stemming zijn wanneer wij onze onderdrukkers zien falen. 

Laten we blijven bidden voor de mensen om ons heen, zodat ze hun leven geven aan Jezus en zodat Gods vrede en liefde mag u mag volgen als een welriekende geur overal waar u voet zet.

Het is en blijft een uitdaging, om te midden van anders denkenden, God te dienen. Dat wat u weet en begrijpt, is voor hun dwaas en (vaak genoeg) niet te vatten omdat ze (geestelijk) het vermogen niet hebben. We moeten daarom onze parels (het heilige) niet als dwazen voor de zwijnen gooien opdat ze deze niet vertrappen en u vervolgens verscheuren (Matteüs 7:6).

Laten we dankbaar zijn dat we Jezus kennen en uiteraard ons uiterste best doen om ook voor onze medemens te bidden, zodat eenieder van Jezus hoort. U ziet en begrijpt de dingen van de Heer, simpel omdat u de Heilige Geest heeft ontvangen. Dat is misschien vanzelfsprekend, maar ga eens na: als de duivel zou weten dat “Jezus doden” zijn ondergang zou betekenen, zou hij de Heer nog doden? Lees dit in 1 Korinthiërs 2:8.

We moeten daarom onze parels niet als dwazen voor de zwijnen gooien opdat zij die niet vertrappen en u verscheuren

Ik kan het niet anders zeggen of verpakken geliefden, want in Psalmen 11:7 staat: dat de Here rechtvaardig is, en gerechtigheid liefheeft en de oprechten van hart Hem zeker zullen zien. Blijf daarom goed doen en bidden. Ja, blijf zoveel mogelijk bidden!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Heer, wij hebben u nodig

Heer, wij hebben u nodig

Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart, indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden.Spreuken 2 is een waarschuwing voor ons...

read more
Prijs de Here in alles

Prijs de Here in alles

Maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods: in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3 / 5. Vote count: 4

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.