0
(0)

 4 total views,  1 views today

Psalmen 37:23-24 NBG51

Door de Here worden de schreden van de man bevestigd, aan wiens weg Hij welgevallen heeft; wanneer hij valt, stort hij niet neder, want de Here schraagt zijn hand.

Onze levensstijl en de keuzes die wij maken hebben impact op de samenloop van omstandigheden in ons leven. We lezen in Psalmen 37:23-24 dat God elke stap bevestigd van hen aan wiens weg Hij een welgevallen heeft. Dat betekent, dat de Heer er persoonlijk voor zal zorgen dat hij niet valt, en mocht hij toch vallen de Heer met hem zal zijn.

We leren dus hieruit dat wij niet moedeloos moeten worden om het goede te doen. We mogen nooit vermoeid raken om te doen wat God behaagt en waar Hij een welgevallen in heeft. Uw loon is misschien niet met het blote oog te zien, maar Gods gunst zal op al uw wegen merkbaar zijn.

Wanneer de Heer voor uw bescherming zorgt dan vertoeft u in Zijn schuilplaats. We weten dat eenieder die onder Gods bescherming staan door engelen behoedt worden (Psalmen 91:11). Vers 12 van ditzelfde hoofdstuk belooft dat zij (de engelen die God zal gebieden om u te beschermen) u op handen zullen dragen. Dit, omdat de Heer een welgevallen heeft in de dingen die u doet.

We mogen nooit vermoeid raken om te doen wat God behaagt en waar Hij een welgevallen in heeft.

We lezen verder dat wij allemaal kwetsbaar zijn en risico lopen om te vallen. Echter is het verschil, dat op het moment dat onheil de tent van rechtvaardigen nadert de Heer hem voorzeker te hulp zal schieten! Blijf daarom waakzaam en houdt in gedachten, dat de duivel alles wat God liefheeft kapot zal maken (1 Petrus 5:8). Hij zal er dus alles aan doen om u te demotiveren en te ontmoedigen om het pad van de Heer te bewandelen. Om die reden is het van belang om uw ogen op de Heer te blijven richten en het goede te blijven doen, want Psalmen 37:25-26 brengt in herinnering dat noch u noch uw nageslacht gebrek zullen hebben! Uw nageslacht zal tot een zegen zijn.

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Beweeg mijn hart

Beweeg mijn hart

Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.Wij lezen in Matteüs 9:36 dat Jezus met ontferming werd bewogen toen Hij de schare zag. Hij ging rond en verkondigde het...

read more
Zie niet angstig rond

Zie niet angstig rond

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.De afgelopen periode werden wij allemaal geconfronteerd met de gevolgen van de pandemie. Niemand had ooit gedacht...

read more
Wandel in het licht

Wandel in het licht

Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon,...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.