3.7
(3)

Loading

Psalmen 37:23-24 NBG51

Door de Here worden de schreden van de man bevestigd, aan wiens weg Hij welgevallen heeft; wanneer hij valt, stort hij niet neder, want de Here schraagt zijn hand.

Onze levensstijl en de keuzes die wij maken hebben impact op de samenloop van omstandigheden in ons leven. We lezen in Psalmen 37:23-24 dat God elke stap bevestigd van hen aan wiens weg Hij een welgevallen heeft. Dat betekent, dat de Heer er persoonlijk voor zal zorgen dat hij niet valt, en mocht hij toch vallen de Heer met hem zal zijn.

We leren dus hieruit dat we niet moedeloos moeten worden om het goede te doen. We mogen nooit vermoeid raken om te doen wat God behaagt en waar Hij een welgevallen in heeft. Uw loon is misschien niet met het blote oog te zien, maar Gods gunst zal op al uw wegen merkbaar zijn.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Wanneer de Heer voor uw bescherming zorgt dan vertoeft u in Zijn schuilplaats. We weten dat eenieder die onder Gods bescherming staan door engelen behoedt worden (Psalmen 91:11). Vers 12 van ditzelfde hoofdstuk belooft dat zij (de engelen die God zal gebieden om u te beschermen) u op handen zullen dragen. Dit, omdat de Heer een welgevallen heeft in de dingen die u doet.

We mogen nooit vermoeid raken om te doen wat God behaagt en waar Hij een welgevallen in heeft.

We lezen verder dat we allemaal kwetsbaar zijn en risico lopen om te vallen, maar op het moment dat onheil de tent van rechtvaardigen nadert, de Heer hen voorzeker te hulp zal schieten! Blijf daarom waakzaam en houdt in gedachten dat de duivel alles wat God liefheeft kapot zal maken (1 Petrus 5:8).

Hij zal er dus alles aan doen om u te demotiveren en te ontmoedigen om het pad van de Heer te bewandelen. Om die reden is het van belang om uw ogen op de Heer te blijven richten en het goede te blijven doen, want Psalmen 37:25-26 brengt in herinnering dat noch u noch uw nageslacht gebrek zal hebben! Uw nageslacht zal tot een zegen zijn.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Beweeg mijn hart

Beweeg mijn hart

Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.Wij lezen in Matteüs 9:36 dat Jezus met ontferming werd bewogen toen Hij de schare zag. Hij ging rond en verkondigde het...

read more
Zie niet angstig rond

Zie niet angstig rond

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.De gevolgen van de pandemie heeft velen in haar greep gehouden. Niemand had ooit gedacht dat dit de mensheid...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.