3.7
(3)

Loading

3 Johannes 1:2-3 NBG51

Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat. Want het heeft mij zeer verblijd, als er broeders kwamen en van uw waarheid een goed getuigenis gaven, zoals gij dan ook in de waarheid wandelt.

Wat is uw getuigenis lieve broeders en zusters? Heeft u zichzelf wel eens afgevraagd welke getuigenis u achterlaat bij familie, vrienden, collega’s maar in het bijzonder medegelovigen? Welke ‘geur’ laat u achter en wat is de indruk die u hen allen hebt gegeven?

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Johannes was vol lof over gelovigen (3 Johannes 1) die medegelovigen ontvingen en hen ondersteunden en had alleen maar zegen op zijn lippen voor dezen. Hij was ook heel eerlijk om te zeggen dat er helaas enkelen waren die de liefde niet hadden en zich misdroegen.

Wanneer we goed doen dan zijn we uit God. De Bijbel leert echter dat we God niet hebben gezien wanneer we het goede niet doen (3 Johannes 1:11). Doe goed geliefden en toon uw liefde, zodat het u in alles wel mag gaan en dat u zowel in lichamelijk als geestelijk opzicht gezond mag zijn in Jezus naam, amen!

Hij was ook heel eerlijk om te zeggen dat er helaas enkelen waren die de liefde niet hadden en zich misdroegen.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Heer, wij hebben u nodig

Heer, wij hebben u nodig

Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart, indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden.Spreuken 2 is een waarschuwing voor ons...

read more
Prijs de Here in alles

Prijs de Here in alles

Maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods: in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.