3.2
(5)

Loading

Matteus 9:36 NBG51

Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.

Wij lezen in Matteüs 9:36 dat Jezus met ontferming werd bewogen toen Hij de schare zag. Hij ging rond en verkondigde het Evangelie, genas hen van elke ziekte en kwaal en openbaarde aan hen zo het koninkrijk van God. Dit is een heel belangrijk gegeven voor gelovigen van deze tijd. Wij gaan pas de nood van onze naaste begrijpen wanneer wij eruit gaan en hen vertellen over Jezus en wanneer wij hen Gods koninkrijk verkondigen en voor hen bidden. Hierdoor zullen wij zien dat de nood van eenieder uniek is.

Daarom moeten wij dagelijks God danken voor elke situatie in ons leven, want soms lijken de omstandigheden tegen te vallen, maar we schrikken als wij horen hoe anderen het nog zwaarder hebben. We kijken verbaasd als we zien hoe zij moeizaam het hoofd boven water bieden en door gebrek aan kennis onder het juk moeten leven.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Dat is de reden waarom Jezus met ontferming werd bewogen toen Hij de schare zag. Hij zag hun nood en hun pijn en hoe zij geestelijk gebonden en geketend waren.

Het wordt daarom tijd dat wij onze plaats innemen en God vragen om raad hoe wij onze naasten voor Hem kunnen winnen. Het wordt tijd dat wij God specifiek hiervoor bidden en Hem vragen hoe wij elke nood en elke situatie kunnen aanpakken. Jezus zegt zelf in vers 37 dat de oogst wel groot is, maar arbeiders zijn weinig. Het is dus Zijn wil dat wij serieus hiernaar kijken en aanpakken. Er is behoorlijk veel werk aan de winkel dat best wel gehoorzaamheid en het zoeken van Gods leiding vereisen willen wij de oogst binnenhalen en behouden.

Wij gaan pas de nood van onze naaste begrijpen wanneer wij eruit gaan en hen vertellen over Jezus en wanneer wij hen Gods koninkrijk verkondigen en voor hen bidden.

Ga maar eens na hoevelen om ons heen Jezus niet kennen, en in eeuwigheid verloren zullen gaan? Staat u er wel bij stil dat het niet gaat om 10 en 100 jaren maar om de eeuwigheid? Neem vandaag nog uw plaats in en bidt voor hun redding.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Zie niet angstig rond

Zie niet angstig rond

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.De gevolgen van de pandemie heeft velen in haar greep gehouden. Niemand had ooit gedacht dat dit de mensheid...

read more
Wandel in het licht

Wandel in het licht

Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon,...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.2 / 5. Vote count: 5

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.