0
(0)

 5 total views,  1 views today

1 Johannes 1:6‭-‬7 NBG51

Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Met “Wie a zegt, moet ook b zeggen” wordt meer dan ooit benadrukt, dat wij moeten afronden waarmee wij begonnen zijn. Wanneer u dus zegt “een kind van God te zijn” en nog steeds vriend bent van de wereld, dan zegt de Bijbel dat u liegt en niet doet wat waar is (1 Johannes 1:6).

Velen lopen (soms onbewust) met onzuivere intenties rond en hebben niet het besef dat God alles ziet. Wij staan er niet bij stil dat God het hart van de mens doorgrondt en hen geeft naar de vrucht van hun daden. (Jeremia 17:10) Beseffen we dat wel en zijn wij daarvan bewust? Weten wij wel dat God het ons zal vergelden naar de vrucht van onze daden?

Wordt wakker, bidt God om hulp en vertrouw op Hem, dan zult u gegarandeerd ontvangen de wensen van uw hart.

Wanneer wij wandelen (in het licht) zoals de Heer dat behaagt, dan mogen wij hoopvol gestemd zijn, omdat wij door het bloed van Jezus gereinigd worden van alle zonden (1 Johannes 1:7). Ja geliefden, wanneer wij tot Hem naderen zal ook Hij tot ons naderen (Jacobus 4:8). Misschien bent u ver van de Heer en koestert u steeds gedachten van onheil, pijn en verdriet omdat u geen verandering in uw situatie opmerkt. Wordt wakker, bidt God om hulp en vertrouw op Hem, dan zult u gegarandeerd ontvangen de wensen van uw hart (Psalmen 37:4).

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Beweeg mijn hart

Beweeg mijn hart

Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.Wij lezen in Matteüs 9:36 dat Jezus met ontferming werd bewogen toen Hij de schare zag. Hij ging rond en verkondigde het...

read more
Zie niet angstig rond

Zie niet angstig rond

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.De afgelopen periode werden wij allemaal geconfronteerd met de gevolgen van de pandemie. Niemand had ooit gedacht...

read more
Gods gunst is uw deel

Gods gunst is uw deel

Door de Here worden de schreden van de man bevestigd, aan wiens weg Hij welgevallen heeft; wanneer hij valt, stort hij niet neder, want de Here schraagt zijn hand.Onze levensstijl en de keuzes die wij maken hebben impact op de samenloop van omstandigheden in ons...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.