2.5
(2)

 5 total views,  1 views today

Jesaja 41:10 NBG51

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

De afgelopen periode werden wij allemaal geconfronteerd met de gevolgen van de pandemie. Niemand had ooit gedacht dat dit de mensheid wereldwijd zou treffen. Niemand had verwacht dat ook kerken beperkt zouden worden in het ontvangen van gelovigen en het niet optimaal houden van de samenkomsten. Wereldwijd heeft men zich aangepast aan de situatie en de beschikbare technologie hiervoor aangewend. Wie had ooit gedacht dat wij met een mondkap zouden rondlopen? Wij hebben niet altijd antwoord op alles en kunnen ook niet op alles goed genoeg anticiperen.

Dwars door de commotie die wereldwijd is ontstaan, de problemen die bedrijven ervaren en de impact die dit op de totale mensheid heeft, zegt God: Vrees niet want Ik ben met u (Jesaja 41:10)!

Het verhaal van Jozua waar hij van Mozes moest overnemen is een heel goed voorbeeld. Voor Jozua was het misschien een onmogelijke klus en een crisis waar hij heel bezorgd om werd. Het zal mij daarom niet verbazen dat hij bevangen werd door angst! De duivel heeft deze situatie 100% gebruikt om hem dingen in te fluisteren die hem veel verder van huis brachten.

Een crisis moet ons juist dichter bij de Heer brengen. Een crisis moet ons juist ertoe bewegen God meer dan ooit te zoeken! Het zijn deze momenten waar wij de duivel op zijn plaats moeten zetten en hem kordaat bestraffen zodat hij van ons vlied! Jozua’s twijfels en angst werden weggenomen toen God zijn gebed verhoorde door hem te garanderen, dat elke plaats die zijn voetzool zou betreden, aan hem gegeven zou worden (Jozua 1:3)

Dank Hem voor het haast afgelopen jaar en prijs Hem voor de dingen die Hij in het nieuwe jaar op uw pad zal leggen.

Geliefden, zie niet angstig rond en richt uw ogen op naar de Here die u niet zal beschamen. Het nieuwe jaar zal voor u en uw gezin een jaar zijn van voorspoed en overwinning. Ja geliefden, geloof en belijdt dit! Het nieuwe jaar zal een jaar zijn waar u uw vertrouwen meer dan ooit zult leggen op de Here en u als nooit tevoren zult richten tot Hem. Dank Hem voor het haast afgelopen jaar en prijs Hem voor de dingen die Hij in het nieuwe jaar op uw pad zal leggen. Vergeet niet: de Heer is met u, Hij sterkt u, Hij helpt u en ondersteunt u met Zijn heilrijke rechterhand simpel weg: omdat Hij uw God is! (Jesaja 41:10)

Namens de familie van TOFAL Blauwgrond wens ik u en uw gezin een zalig uiteinde en  een goede jaarwisseling toe, en mijn bede is: dat “Gods zalving op uw leven” zich zal vermeerderen in het nieuwe jaar. Het zal u en uw ziel absoluut wel gaan! De Heer zal u genezen van elke ziekte en kwaal! Blijf uw hoop vestigen op Jezus Christus want Hij komt spoedig!

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Beweeg mijn hart

Beweeg mijn hart

Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.Wij lezen in Matteüs 9:36 dat Jezus met ontferming werd bewogen toen Hij de schare zag. Hij ging rond en verkondigde het...

read more
Wandel in het licht

Wandel in het licht

Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon,...

read more
Gods gunst is uw deel

Gods gunst is uw deel

Door de Here worden de schreden van de man bevestigd, aan wiens weg Hij welgevallen heeft; wanneer hij valt, stort hij niet neder, want de Here schraagt zijn hand.Onze levensstijl en de keuzes die wij maken hebben impact op de samenloop van omstandigheden in ons...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 2.5 / 5. Vote count: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.