Nabij u is het woord

Nabij u is het woord

 81 total views Filippenzen 4:19 NBG51 Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. Het leven kent veel uitdagingen en strijd. Uiteraard zijn er ook zegeningen waar wij weinig aandacht aan schenken. Heel vaak laten...
Bent u gereed en voorbereid?

Bent u gereed en voorbereid?

 80 total views,  12 views today Romeinen 5:5 NBG51 en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is. Wij hebben allemaal onze eigen doelen die wij nastreven in dit leven....
Ik zal mij inzetten voor Hem

Ik zal mij inzetten voor Hem

 53 total views,  15 views today 1 Johannes 3:16-17 NBG51 Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en...
Uit de crisis roep ik tot Jezus

Uit de crisis roep ik tot Jezus

 69 total views,  7 views today Psalmen 118:5 NBG51 Uit de benauwdheid heb ik tot de Here geroepen, de Here heeft mij geantwoord en mij in de ruimte gesteld. Wij verootmoedigen ons vaak genoeg voor de Heer om uit een crisis te komen. Ja, een...
Kom tot Jezus voor rust

Kom tot Jezus voor rust

 80 total views Matteüs 11:28 NBG51 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; Jeremia 29:11 is een heel bekend schriftgedeelte in (voornamelijk) tijden van nood. Gods liefde voor de mensen is onbeschrijfelijk en grenzeloos....
Wordt nuchter en waakzaam

Wordt nuchter en waakzaam

 59 total views,  14 views today 1 Petrus 5:8 NBG51 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. De tekst uit 1 Petrus 5:8 is een heel bekende tekst. Echter rijst de...