2.3
(3)

Loading

Spreuken 2:1,4-5 NBG51

Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart, indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden.

Spreuken 2 is een waarschuwing voor ons allemaal. Dagelijks moeten wij een keuze maken. Ja hoor, hoe hard het ook mag klinken: een verkeerde keuze kan in tijd leiden tot uw eeuwige dood! Aan het begin van Spreuken 2 wordt nadrukkelijk erop gewezen, dat wij de vreze van de Here (en Zijn kennis) alleen kunnen vinden, wanneer wij ernaar verlangen, en ons openstellen en ernaar zoeken als naar verborgen schatten!

Weet u, we kunnen niet ontkennen dat wij Gods leiding dagelijks nodig hebben als wij onder Zijn gunst willen opereren. Heeft u wel erbij stilgestaan dat we zonder Hem het niet zullen maken? Zou u zonder de Heer uw doel kunnen bereiken?

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Natuurlijk zult u aankomen op uw bestemming, maar niet zonder kleerscheuren. Niet zonder het betalen van lesgeld, zou men zeggen. Niet zonder het ervaren van pijn en moeite en diepe teleurstelling.

Spreuken 2 leert verder dat de Heer nodig is in ons leven om ons te redden van de boze weg. Om ons te redden van de man die verkeerde dingen spreekt (vers 12) en van de vreemde vrouw en onbekende die gladde woorden spreekt (vers 16). Geliefden, wanneer u Gods leiding niet volgt, zult u (helaas) niet terug kunnen keren en het pad des levens voorzeker niet bereiken (vers 19).

Wanneer er (ondanks onze smeekbeden) geen doorbraak komt voor geliefden die ons zo dierbaar zijn in de strijd, dan maakt het ons verdrietig. Spreuken 2 laat hierin Gods licht schijnen en verklaart hun strijd, en biedt ons bovendien dieper inzicht hoe harder we voor hen moeten bidden. Deze sleutels zullen ons verder helpen om specifieker te bidden om de ketenen en de geestelijke boeien van ziekte en goddeloosheid te verbreken.

Spreuken 2 laat hierin Gods licht schijnen en verklaart hun strijd, en biedt ons bovendien dieper inzicht hoe harder wij voor hen moeten bidden.

Laten we daarom terug gaan naar de Heer en zoveel mogelijk onder Zijn leiding staan, want dan zullen we de weg der goeden bewandelen en het pad der rechtvaardigheid vinden (vers 20).

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Prijs de Here in alles

Prijs de Here in alles

Maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods: in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in...

read more
Verspeel uw parels niet

Verspeel uw parels niet

De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.Het is fijn en het geeft een goed gevoel om te weten dat de Here alles ziet wat er gebeurt hier op aarde. Psalmen 11:4 bevestigt...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 2.3 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.