1
(1)

 6 total views,  1 views today

Spreuken 2:1,4-5 NBG51

Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart, indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden.

Spreuken 2 is een waarschuwing voor ons allemaal. Dagelijks moeten wij een keuze maken. Ja hoor, hoe hard het ook mag klinken: een verkeerde keuze kan in tijd leiden tot uw eeuwige dood! Aan het begin van Spreuken 2 wordt nadrukkelijk erop gewezen, dat wij de vreze van de Here (en Zijn kennis) alleen kunnen vinden, wanneer wij ernaar verlangen, en ons openstellen en ernaar zoeken als naar verborgen schatten!

Weet u, wij kunnen niet ontkennen dat wij Gods leiding dagelijks nodig hebben indien wij onder Zijn gunst willen opereren. Heeft u wel erbij stilgestaan dat wij zonder Hem het niet zullen maken? Zou u zonder de Heer uw doel kunnen bereiken?

Natuurlijk zult u aankomen op uw bestemming, maar niet zonder kleerscheuren. Niet zonder het betalen van lesgeld, zou men zeggen. Niet zonder het ervaren van pijn en moeite en diepe teleurstelling.

Spreuken 2 leert verder dat de Heer nodig is in ons leven om ons te redden van de boze weg. Om ons te redden van de man die verkeerde dingen spreekt (vers 12) en van de vreemde vrouw en onbekende die gladde woorden spreekt (vers 16). Geliefden, wanneer u Gods leiding niet volgt, zult u (helaas) niet terug kunnen keren en het pad des levens voorzeker niet bereiken (vers 19).

Geliefden die ons zo dierbaar zijn in de strijd zien, maakt ons verdrietig wanneer er geen doorbraak komt ondanks onze smeekbeden. Spreuken 2 laat hierin Gods licht schijnen en verklaart hun strijd, en biedt ons bovendien dieper inzicht hoe wij voor hen moeten bidden. Deze sleutels zullen u verder helpen om specifieker te bidden om de ketenen en de geestelijke boeien van goddeloosheid te verbreken.

Spreuken 2 laat hierin Gods licht schijnen en verklaart hun strijd, en biedt ons bovendien inzicht hoe harder wij voor hen moeten bidden.

Laten wij daarom terug gaan naar de Heer en zoveel mogelijk onder Zijn leiding staan, want dan zullen wij de weg der goeden bewandelen en het pad der rechtvaardigheid vinden (vers 20).

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Prijs de Here in alles

Prijs de Here in alles

Maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods: in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in...

read more
Verspeel uw parels niet

Verspeel uw parels niet

De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.Het is fijn en het geeft een goed gevoel om te weten dat de Here alles ziet wat er gebeurt hier op aarde. Psalmen 11:4 bevestigd...

read more
Hij verlaat u nooit

Hij verlaat u nooit

In mijn angst heb ik tot de Here geroepen en Hij heeft mij geantwoord. Here, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong.Wij hebben allemaal momenten in ons leven waar zaken tegen vallen. Waar het plan dat u in gedachten had niet was gegaan, zoals u gehoopt...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 1 / 5. Vote count: 1

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.