0
(0)

 8 total views,  1 views today

Psalmen 90:5-6 NBG51

Gij spoelt hen weg; zij zijn als een slaap in de morgen, als het gras dat opschiet; in de morgenstond bloeit het en het schiet op, des avonds verwelkt het en het verdort.

Onnodig moeilijk doen heeft geen zin als u ervan bewust bent, dat het leven hier op aarde slechts een schaduw is van wat ons te wachten staat. In Prediker 6:12 vraagt de schrijver zich af wie die kennis heeft van wat goed is voor de mens gedurende zijn tijd hier op aarde. Een periode die koning Salomo omschrijft als  tijdelijk en ‘als een schaduw’!

Voor de mens lijken de jaren misschien een eeuwigheid, maar weet u dat duizend jaren voor de Heer een dag is (Psalmen 90:4)? In 2 Petrus 3:8 wordt ook bevestigd dat een dag bij God gelijk is aan duizend jaar!

De Heer belooft dat wanneer wij het goede zoeken en het goede doen, dat zij ervoor zal zorgen dat u lof van en door haar ontvangt

Wordt het daarom geen tijd dat wij anders kijken naar het leven? Wordt het geen tijd dat wij als vreemdelingen en bijwoners hier op aarde (Heb 11:13) anders met elkaar omgaan? Wordt het geen tijd dat wij elkaar zoveel mogelijk helpen, voor elkaar bidden en zoveel mogelijk het goede zoeken?

De Heer belooft dat wanneer wij het goede zoeken en het goede doen, dat zij ervoor zal zorgen dat u lof van en door haar ontvangt (Rom 13:3b). Laat dit u opnieuw inspireren om het kwade geen ruimte te geven door bewust en consistent het goede te blijven doen (Rom 12:21).

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Heer, wij hebben u nodig

Heer, wij hebben u nodig

Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart, indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden.Spreuken 2 is een waarschuwing voor ons...

read more
Prijs de Here in alles

Prijs de Here in alles

Maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods: in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in...

read more
Verspeel uw parels niet

Verspeel uw parels niet

De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.Het is fijn en het geeft een goed gevoel om te weten dat de Here alles ziet wat er gebeurt hier op aarde. Psalmen 11:4 bevestigd...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.