3.7
(3)

Loading

1 Johannes 1:9 NBG51

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid

Het is belangrijk om te weten hoe getrouw en rechtvaardig God wel is wanneer we onze zonden belijden. Hij zal ons vergeving schenken en belooft ook dat Hij ons van al onze ongerechtigheden zal reinigen (1 Johannes 1:9)

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Dit is een heel belangrijke sleutel om Gods hand te zien bewegen. Ja geliefden, wanneer we bereid zijn om ons kwetsbaar op te stellen, dan zult u barmhartigheid ontvangen.

Weinigen zijn bereid om hun fouten toe te geven en sorry te zeggen. Anderen doen snel hun laatste zonde om God vervolgens om vergeving te vragen “want God is toch getrouw en rechtvaardig om mijn zonden te vergeven?” denken ze bij zichzelf. Geliefden, onthoudt dat u niet vergeven zal worden wanneer u het zondigen niet nalaat! (Spreuken 28:13)

Ja geliefden, wanneer we bereid zijn om ons kwetsbaar op te stellen, dan zult u barmhartigheid ontvangen.

Laten we daarom in gehoorzaamheid onze zonden belijden, elkaar om vergeving vragen en die zoveel als mogelijk schenken, want zonder vergeving is er geen genezing.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Heer, wij hebben u nodig

Heer, wij hebben u nodig

Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart, indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden.Spreuken 2 is een waarschuwing voor ons...

read more
Prijs de Here in alles

Prijs de Here in alles

Maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods: in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.