3.4
(5)

Loading

Spreuken 3:13 NBG51

Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt;

Het ontvangen van het woord van de Heer en in het bijzonder het vinden van de wijsheid des Heren, zal u als mens alleen tot zegen zijn. De Bijbel leert ons in Spreuken 3:13 dat de mens die wijsheid vindt en verstandigheid verkrijgt welzalig is.

We zien dus, dat als u wijsheid en verstand gevonden heeft dat dit u zalig zal maken! Wijsheid is niets anders dan het vermogen op het juiste moment hebben om de juiste besluiten te nemen. Wij weten dat een van de gaven van de Heilige Geest een Woord van wijsheid betreft. Verder leert de Bijbel ons in Spreuken 9:10 dat de vreze des Heren het begin der wijsheid is en het kennen van de Hoogheilige verstand!

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

De vraag aan u is: Waarom denkt u dat de mens die wijsheid gevonden heeft zalig is? Koning Salomo gaat van vers 14 tot en met 18 hier dieper op in. Hier zegt hij:

  1. wat zij opbrengt, is beter dan de opbrengst van zilver
  2. wat zij doet gewinnen, is beter dan goud.
  3. zij is kostbaarder dan koralen
  4. al wat gij kunt begeren, kan haar niet evenaren
  5. lengte van dagen is in haar rechterhand
  6. in haar linkerhand rijkdom en eer
  7. Haar wegen zijn liefelijke wegen
  8. al haar paden zijn vrede.
  9. een boom des levens is zij voor wie haar aangrijpen
  10. wie aan haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen;

Wijsheid is niets anders dan het vermogen hebben om de juiste besluiten te nemen op het juiste moment.

Dit overzicht geeft ons diepe inzicht hierin en is heel inspirerend. In punt 8 staat er: al haar paden zijn vrede! Ongeacht de situatie, u zal in diepe rust en vrede zijn… Mijn bede is dat dit u aanmoedigt om hiernaar te zoeken als een schat die verborgen is. Ik ben er 100% van overtuigd dat u deze schat zal vinden, want wie vraagt en zoekt, die zal vinden!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Mijn naam opschrijven

Mijn naam opschrijven

Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.Ik heb ooit eens een programma op Shalom gevolgd (april, 2016) waar de volgende stelling op tafel...

read more
Geef nooit op

Geef nooit op

Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.In Matteüs 11:2-15 lezen we het verhaal van Johannes de doper die in de gevangenis werd geworpen waar hij over de grote werken van...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.4 / 5. Vote count: 5

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.