3
(5)

Loading

Matteüs 11:12 NBG51

Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.

In Matteüs 11:2-15 lezen we het verhaal van Johannes de doper die in de gevangenis werd geworpen waar hij over de grote werken van Jezus hoorde. Hij wilde echt weten of het werkelijk de lang verwachtte Messias was. Jawel, dezelfde Johannes die in Matteüs 3:14 nog aangaf door Jezus gedoopt te willen worden waar Jezus nog zei: ‘Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen.’

Hoe komt het dat Johannes plotseling twijfelde of Jezus werkelijk de Messias was” zal u zich afvragen? Jezus instrueerde de discipelen (na de vraag ontvangen te hebben) om te getuigen wat zij zagen: blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het Evangelie.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Ook Johannes had dus twijfels of Jezus echt de messias was vanwege de situatie waarin hij zich bevond. Hij zat gevangen en was radeloos en zag het niet meer zitten. Geliefden, het zijn deze momenten waar we God nog meer moeten zoeken! Indien we dat niet doen gaat de duivel u misleiden door leugens in uw gedachten te planten. Dan zal u aan situaties denken die schadelijk kunnen zijn voor uzelf, uw toekomst maar ook uw behoudenis.

Wanneer wij gelovigen in die situatie zien laten wij (zoals Jezus dat deed) hen eraan herinneren wat God nog steeds aan het doen is.

Het zijn deze momenten waar mensen een einde maken aan hun leven. Het zijn deze momenten waar mensen de hoop opgeven en niet meer weten wat ze moeten doen, en onnodig pijn bezorgen aan hun naasten. De reactie van Jezus geeft wel rust en bevestigd Gods glorie des te meer.

Wanneer wij gelovigen in die situatie zien, laten wij (zoals Jezus dat deed) hen eraan herinneren wat God nog steeds aan het doen is. Eer de Heer om de transformatie in uw leven, maar ook de rust die u dagelijks ervaart. Jezus houdt gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid nog steeds van u. Geef daarom nooit op!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Breng de Heer dank

Breng de Heer dank

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.Het is van belang om te weten waar wij vandaan komen, en wat de Heer in ons...

read more
Liefde zonder grenzen

Liefde zonder grenzen

Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.Vaak genoeg laten wij ons (eerst) leiden door onze waarneming en dan...

read more
Breng de Heer dank

Breng de Heer dank

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.Het is van belang om te weten waar wij vandaan komen, en wat de Heer in ons...

read more
Liefde zonder grenzen

Liefde zonder grenzen

Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.Vaak genoeg laten wij ons (eerst) leiden door onze waarneming en dan...

read more
Mijn naam opschrijven

Mijn naam opschrijven

Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.Ik heb ooit eens een programma op Shalom gevolgd (april, 2016) waar de volgende stelling op tafel...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3 / 5. Vote count: 5

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.