3.7
(3)

Loading

2 Timoteüs 3:16 NBG51

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid

Het woord van God, de Bijbel, is voor velen een uitdagend boek om te lezen. De hoeveelheid aan pagina’s en de verschillende vertalingen kunnen angstaanjagend zijn. Het wordt uiteraard een ander verhaal wanneer wij Jezus aannemen, de diensten trouw bezoeken en verschillende soorten Bijbelstudies volgen. Wanneer er een diep verlangen is om Hem te leren kennen, dan zal er een nieuwe wereld voor ons open gaan. Een wereld van nieuwe dingen, ervaringen, wijsheden maar ook instructies hoe wij horen te wandelen hier op aarde.

De Heer onderstreept dat jongelingen alleen in het reine kunnen leven wanneer zij zich houden aan het woord van God (Psalmen 119:9). Dit heeft Jezus ook bevestigd door te zeggen dat zij die het woord Gods horen en daar gevolg aan geven zalig of gelukkiger zijn (Luc 11:28). Het woord van God geeft ons inzicht wie God is want u zal hierdoor meer dan ooit begrijpen wat Hij van ons verlangt, maar ook hoe Hij ons wil zegenen.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Precies zoals de Bijbel dat zegt in Psalmen 119:105 dat Zijn woord een lamp is voor onze voeten en een licht op onze paden.

Wanneer het leven niet gaat zoals het hoort, zoek God. Wanneer het succes aan u voorbij gaat, raadpleeg Zijn woord. Wanneer ziekte u of uw gezin treft, bidt en vraag Gods Heilige Geest voor genezing. Hij is getrouw en rechtvaardig en wil u heel graag uit elke situatie helpen. Geloof mij geliefden, het gebed in combinatie met het woord van God is een machtig wapen in de geestelijke wereld, voor het slechten van bolwerken. Wij worden zonder dat wij het weten tegengehouden door een onzichtbare macht die ons enkel achterhoudt.

Wanneer er een diep verlangen is om Hem te leren kennen, dan zal er een nieuwe wereld voor ons open gaan.

Het woord van God zal u diepe inzicht geven hoe u uit de klauwen van de vijand kan blijven. We zullen in staat zijn om te weerleggen wat op ons pad komt en begrijpen dat er meer speelt dan het oog kan zien. De geestelijke wereld heeft zonder dat u het weet zijn bijdrage in de dingen die gebeuren totdat u dat door heeft. Daarom zei Jezus ook dat degenen die naar Zijn woord horen en ernaar handelen vergeleken kunnen worden met een verstandig mens die zijn huis op de rots gebouwd heeft (Matteüs 7:24). Zijn huis is bestand tegen elke storm!

Laat Gods woord uw dagelijks voedsel zijn zodat u richting mag ontvangen hoe en wat te doen, tot zegen van eenieder om u heen.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Volhard in geloof

Volhard in geloof

Een ander deel viel in goede aarde, en toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore.We kennen allemaal de gelijkenis van de zaaier die ons inzicht geeft in soorten mensen vandaag de dag....

read more
Verwacht van Jezus

Verwacht van Jezus

Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. In het boek...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.