2.7
(6)

Loading

Openbaring 2:10 NBG51

Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. 

In het boek Openbaring hoofdstuk 2 ontvangen 7 gemeenten een brief met voor de gemeente zeer belangrijke informatie. De gemeente van Laodicea kreeg te horen dat zij, noch koud noch heet waren. Ze waren dus lauw en onbruikbaar, en de Heer besloot om hen uit te spugen. Geliefden, waar staat u vandaag de dag en wat is uw staat van dienst?

Velen bezoeken de gemeente, maar weten niet waarom zij de gemeente bezoeken. Velen gaan voor de vorm. De ene gaat omdat zij verplicht worden, en weer anderen om iemand anders blij te maken. Soms zijn er zelfs gelovigen die daar alleen om de andere sekse gaan. Allemaal redenen die een deur openen voor de geest lauwheid.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Het is natuurlijk goed om bij onszelf te rade te gaan, waarom wij de gemeente bezoeken. Komen wij met een diepe verwachting om van de Heer te ontvangen? Deze vraag helpt ons inzien dat wij bewust moeten zijn in alles. Ik geloof, dat zij die van Jezus houden vooraf beginnen te vragen wat Hij voor hen in petto heeft en wat de verdere instructies zijn voor geestelijke groei. Misschien begrijpt u een bepaald onderwerp niet en wilt u heel graag antwoord hierop. Wist u dat u Gods Heilige Geest hierom kan vragen? Wist u dat Hij antwoord geeft?

Velen bezoeken de gemeente, maar weten niet waarom zij de gemeente bezoeken.

Natuurlijk geeft de Heer antwoord! Wanneer wij van Hem verwachten dan zal Hij spreken ja. Via een lied, via de prediking, via een medegelovige of via de inrichting in het gebouw. Kortom, de Heer kan alles gebruiken om u antwoord te geven. De vraag is: verwachten wij Hem en kijken wij uit naar een bevestiging? Als u lauw bent, Hem niet verwacht en helemaal geen verlangen heeft om Hem te ontmoeten, dan zal Hij spreken, maar u gaat niet horen. Dan zal Hij aanraken, maar u zal het niet merken.

Geliefden, verwacht van Hem want wie de Here verwachten zullen het land beërven (Psalmen 37:9) en zullen nieuwe kracht putten (Jesaja 40:31)

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Volhard in geloof

Volhard in geloof

Een ander deel viel in goede aarde, en toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore.We kennen allemaal de gelijkenis van de zaaier die ons inzicht geeft in soorten mensen vandaag de dag....

read more
Bij U ben ik veilig

Bij U ben ik veilig

Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de tenten der goddeloosheid.De tekst in Psalmen 84:11 brengt ons dicht bij het hart en het verlangen van Koning David. Hij heeft...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 2.7 / 5. Vote count: 6

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.