3.4
(5)

Loading

Kolossenzen 3:5 NBG51

Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,

In 2 Kronieken 20:31-37 lezen we in grote lijnen over het leven van Koning Josafat en hoe de Heer zijn leven zegende. Koning Josafat deed wat recht was in Gods ogen! We lezen echter dat hij niet afrekende met alles waaronder afgoderij.

Wat verder ook opvalt, is het feit dat zijn vriendschap met een slechte koning impact had op de zegen die God voor hem had. Via een profetie werd hem duidelijk gemaakt dat zijn werken verbroken zouden worden. Het resultaat van dit besluit was dat de schepen die hij samen bouwde schipbreuk leden.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Het is daarom van eminent belang om dagelijks Gods leiding te zoeken, te lezen in Zijn woord, in gebed te gaan voor nieuwe instructies en uiteraard af te rekenen met zaken die God bedroeven. Door hierin te verslappen worden we nonchalant en raadplegen we de Heer niet bij het nemen van besluiten. Weet u dat verkeerde besluiten impact hebben op de zegen in ons leven?

Josafat staat bekend om de manier hoe hij te midden van de strijd tot de Heer riep, maar in het bijzonder hoe Hij God aan Zijn beloftes herinnerde en hoe afhankelijk hij van Hem was. Toch zien we dat hij aan het einde door een verkeerde keuze, zijn zegen te grabbel gooide.

Door hierin te verslappen worden wij nonchalant en raadplegen we de Heer niet bij het nemen van besluiten.

Geliefden, we hebben allemaal te maken met de oude mens en haar verlangens. Daarom is het belangrijk om zo dicht mogelijk bij de Heer te zijn zodat u Zijn stem kunt horen en de nodige instructies kan ontvangen en uiteraard mag opvolgen. Wij moeten onze leden dienstbaar stellen aan het werk van de Heer (Romeinen 6:13), en deze dagelijks ‘doden’ (Kolossenzen 3:5) om zo Gods zegen niet te missen.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Vergeef zeventig maal zeven

Vergeef zeventig maal zeven

En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben.In Matteüs 18:21 vraagt Petrus aan Jezus hoe vaak vergeving geschonken moet worden. Jezus zei iets bijzonders. Wij horen elkaar 70 maal 7 keren...

read more
Wees uw ouders gehoorzaam

Wees uw ouders gehoorzaam

Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam [in de Here], want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder – dit is immers het eerste gebod, met een belofte – opdat het u welga en gij lang leeft op aarde.De Bijbel is in Efeziërs 6:1-3 hier heel duidelijk over. Kinderen die hun...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.4 / 5. Vote count: 5

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.