0
(0)

 2 total views,  1 views today

1 Tessalonicenzen 5:16-22 NBG51

Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad.

Paulus roept ons op om ons altijd te verblijden, zonder ophouden te bidden en onder alles dankbaar te zijn. “Wauw, dat is een hele opgave” hoor ik velen zeggen. Hoe kan ik nu blij zijn als mij onrecht wordt aangedaan? Hoe ga ik bidden als ik zolang al geen doorbraak zie? Hoe kan ik nu dankbaar zijn als ik toch gebrek lijdt?

Laten wij daarom als kinderen van de Allerhoogste ons ogen richten op Hem, ja Hij die de hemel en de aarde geschapen heeft.

Dit zijn allemaal vragen die ons vandaag de dag in een wurggreep houden indien wij niet alert en waakzaam zijn, en dus verslappen in het geloof. “De realiteit is altijd anders met wat er staat”. “Ik ben degene die pijn lijdt en niet jij”. “Ik voel het en niet jij”. “Ik ervaar schande en niet jij”. “Jij hebt makkelijk praten.”

Uitspraken die allemaal terecht zijn, maar bevestigen bovendien ook van het niet hebben van weet wie wij zijn in Christus. De Bijbel leert ons in Hosea 4:6 dat Gods volk te gronde gaat door gebrek aan kennis. Omdat u niet weet wie u bent, gaat u pijn lijden. Omdat u niet weet wie u bent leeft u in armoede. Omdat u niet weet dat u gezegend bent leeft u een leven van gebrek en heeft u vaker een tekort.

Paulus leert ons in de Romeinen brief dat in onze mond en voornamelijk in ons hart een heel belangrijk instrument is van geloof (Rom 10:8). God is in staat om in alle genade en in alle opzichten overvloedig te voorzien (2 Kor 9:8). Laten wij daarom als kinderen van de Allerhoogste ons ogen richten op Hem, ja Hij die de hemel en de aarde geschapen heeft.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Volhard in geloof

Volhard in geloof

Een ander deel viel in goede aarde, en toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore.We kennen allemaal de gelijkenis van de zaaier die ons inzicht geeft in soorten mensen vandaag de dag....

read more
Verwacht van Jezus

Verwacht van Jezus

Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. In het boek...

read more
Bij U ben ik veilig

Bij U ben ik veilig

Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de tenten der goddeloosheid.De tekst in Psalmen 84:11 brengt ons dicht bij het hart en het verlangen van Koning David. Hij heeft...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.