Heer, wij hebben u nodig

Heer, wij hebben u nodig

 41 total views,  10 views today Spreuken 2:1,4-5 NBG51 Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart, indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vreze des Heren...
Prijs de Here in alles

Prijs de Here in alles

 55 total views,  6 views today 2 Korinthiërs 6:4-6 NBG51 Maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods: in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten, in nachten...
Verspeel uw parels niet

Verspeel uw parels niet

 52 total views,  17 views today Psalmen 11:4 NBG51 De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen. Het is fijn en het geeft een goed gevoel om te weten dat...
Hij verlaat u nooit

Hij verlaat u nooit

 48 total views,  15 views today Psalmen 120:1-2 NBG51 In mijn angst heb ik tot de Here geroepen en Hij heeft mij geantwoord. Here, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong. We hebben allemaal momenten in ons leven waar zaken tegen...
Elkaar tot zegen

Elkaar tot zegen

3 Johannes 1:2-3 NBG51 Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat. Want het heeft mij zeer verblijd, als er broeders kwamen en van uw waarheid een goed getuigenis gaven, zoals gij dan ook in de waarheid wandelt. Wat is...
Bereidt om sorry te zeggen?

Bereidt om sorry te zeggen?

 56 total views 1 Johannes 1:9 NBG51 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid Het is belangrijk om te weten hoe getrouw en rechtvaardig God wel is wanneer we...